นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

featured

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่วัดล่ามช้าง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลงานความก้าวหน้าการพัฒนา “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ” ของเยาวชนนักนวัตกรรม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะอันดับ 1 ระดับอาชีวศึกษา จากการประกวด THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2 ที่ประกาศผลเมื่อช่วงต้นปี 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/31UTKzs

Shares:
QR Code :
QR Code