นวัตกรรมกระสอบทราย ทั้งออกกำลัง-กีฬาพาสนุก

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟนเพจ ThaiHealth Inno Awards


นวัตกรรมกระสอบทราย ทั้งออกกำลัง-กีฬาพาสนุก thaihealth


นวัตกรรมกระสอบทราย ทั้งออกกำลัง-กีฬาพาสนุก


วัยรุ่นนักคิด 3 คนที่รวมตัวกันในนามทีม "Smart Kids F T J" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ประกอบด้วย นายรชานนท์ บุญพุทธ หรือ น้องต่อ, นายกลวัชร สายสวรรค์ หรือ "เจฟฟรี" และ นายธีรกานต์ โชควัฒนพรชัย  หรือ "ฟิล์ม" ได้ร่วมกันพัฒนาเกมหยอดเหรียญผสานกับกีฬาต่อยมวย จนเกิดเป็นผลงาน "Smart Punching Bag" ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริม  สุขภาพ THAIHEALTH INNO Awards ในระดับมัธยมศึกษา ที่จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเร็วๆ นี้


ด้วยผลงานการนำกระสอบทรายมาพัฒนาร่วมกับเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน เพื่อสร้างความน่าสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนหันมาออกกำลังกายด้วยการต่อยมวยมากยิ่งขึ้น พร้อมติดตั้งโปรแกรมที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบจำเพาะเจาะจง ในโหมดต่างๆ ช่วยให้ผู้เล่นเห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน


"ผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนาน กระตุ้นให้ผู้ใช้ออกกำลังกายหนักขึ้น หรือแข่งขันกับตนเองและเพื่อนได้ ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาจากกระสอบทรายและเป็นหุ่นคน และทำให้เกิดสัญญาณเสียง และการแสดงผลด้วยเสียง เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้พิการทางสายตา ให้มีโอกาสได้ออกกำลังกายโดยการต่อยมวย รวมถึงจะบันทึกข้อมูลสำหรับทำงานวิจัยในอนาคตเพื่อออกแบบเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป" น้องฟิล์ม กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ด้วยความภาคภูมิใจ

Shares:
QR Code :
QR Code