นราธิวาสฯ ช่วยผู้ป่วยตาต้อกระจก 170 คน

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์


นราธิวาสฯ ช่วยผู้ป่วยตาต้อกระจก 170 คน thaihealth


ร.พ.นราธิวาสราชนครินทร์ร่วมพอ.สว.จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเทิดพระเกียรติช่วยผู้ป่วย 170 คน


ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด"โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 118 โดยมีรองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. ผอ.การสภาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการอิสลามนราธิวาส และผู้รับการผ่าตัดต้อกระจก เข้าร่วม


นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การจัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 118 ซึ่งต้อกระจกเป็นสาเหตุที่ทำให้ตาบอดร้อยละ 70 และพบตาต้อกระจกชนิดบอดเกิดใหม่ปีละ 60,000 ราย ปัญหาตาบอดและสายตาเลือนรางเป็นปัญหาสำคัญของประเทศต่างๆทั่วโลก ประชากรตาบอดจะทำให้ศูนย์เสียทางเศรษฐกิจ เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าทั่วโลกมีประชากรตาบอด 29 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาร้อยละ 90 โดยสาเหตุร้อยละ 80 สามารถป้องกันได้ และหากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข คาดว่าคนตาบอดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 97 ล้านคน ในปี พ.ศ.2563 และ WHO ได้กำหนดวิสัยทัศน์ 2020 The right to sigh by the year 2020 เพื่อให้ประเทศสมาชิกตระหนักและแก้ไขปัญหา


สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองแล้วร้อยละ 72.89 ในจำนวนที่มีผู้สูงอายุนับนิ้วในระยะ 3 เมตร ไม่ได้ จำนวน 2,156 คน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เห็นความสำคัญของนี้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ 12 สาขาตา ซึ่งโครงการจัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการทางตา คือ การค้นหาผู้ป่วยต้อกระจกเชิงรุก เพื่อลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก


สำหรับการผ่าตัดต้อกระจกเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2561 โดยคณะจักษุแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะทำงานจากส่วนอื่น ได้คัดกรองผู้ป่วย จำนวน 170 คน จากอำเภอต่างๆ อาทิ อ.รือเสาะ อ.บาเจาะ อ.จะแนะ อ.ระแงะ อ.ยี่งอ อ.ศรีสาคร อ.เจาะไอร้อง อ.ตากใบ และ อ.เมือง มีผู้ที่ตาบอดจากต้อกระจก และสมควรได้รับการผ่าตัด จำนวน 86 ราย แต่มีผู้ปฏิเสธการผ่าตัด 5 ราย เหลือผู้ป่วย 81 ราย และจากการติดตามหลังการผ่าตัดมีสายตาที่ดีขึ้นทุกราย และได้รับยา ชุดเช็ดตา พร้อมคำอธิบายวิธีการดูแลรักษาตาและมารับการตรวจหลังผ่าตัดอีก 2 ครั้ง.  


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ