นราธิวาสพบปัญหาหมอกควัน แนะดูแลสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แนะประชาชนดูและสุขภาพ หลังพบเกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมเกือบทั่วทั้งจังหวัด เนื่องจากไฟไหม้ป่าในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก และป่าพรุบาเจาะ


นราธิวาสพบปัญหาหมอกควัน แนะดูแลสุขภาพ thaihealth


นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จากการที่เกิดไฟไหม้ป่าในพื้นที่ชุมชนโต๊ะเบ เขตเทศบาลสุไหงโก-ลก และพื้นที่ป่าพรุบาเจาะ รวมถึงมีการจุดไฟเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตรอยู่ในขณะนี้ ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมเกือบทั่วทั้งจังหวัด แต่ยังอยู่ในระดับปลอดภัย เพราะมีปริมาณฝุ่นละอองต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ซึ่งกำหนดไว้ที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด โรคหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่กลางแจ้ง


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวอีกว่า เพื่อลดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ต้องอยู่ในสถานที่มีหมอกควัน หรือ ฝุ่นละอองมาก ให้ใช้หน้ากากอนามัยปิดปาก ปิดจมูก หรือ ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ช่วยซับกรอง ส่วนผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะในช่วงที่มีหมอกควันมาก ทัศนะวิสัยไม่ดี ควรเปิดไฟหน้ารถ หรือ ยานพาหนะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ควรเตรียมยาประจำตัวให้เพียงพอและอยู่ใกล้ตัวพร้อมใช้งานอยู่เสมอ


ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ได้เฝ้าระวังและแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง ถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์ หรือ ไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด


 


 


ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code