‘นมฟลูออไรด์’ไม่ทำให้เด็กฟันตกกระ

ที่มา :  เว็บไซต์แนวหน้า


'นมฟลูออไรด์'ไม่ทำให้เด็กฟันตกกระ thaihealth


แฟ้มภาพ


ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แจง 'นมฟลูออไรด์' ไม่ทำเด็กฟันตกกระ-เป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกหนุน


รศ.ทพ.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวให้ยุติส่งนมผสมฟลูออไรด์ หลังพบว่ามีนมดังกล่าวหลุดออกนอกพื้นที่จนทำให้เด็กฟันตกกระ ว่า ข่าวนี้อาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะการให้นมฟลูออไรด์ของไทยดำเนินการในเด็กอายุมากกว่า 4 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความปลอดภัยสูง แต่ประเด็นที่ต้องดูแลอย่างเข้มงวด คือการบริหารจัดการต้องมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้รับนมอย่างเหมาะสม


ซึ่งการเติมฟลูออไรด์ในนมเป็นมาตรการทางชุมชนที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำเพื่อป้องกันฟันผุในเด็ก โดยกำหนดเกณฑ์ข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนสำหรับประเทศไทยได้มีข้อสรุปทางวิชาการของวิชาชีพในปี 2560 ว่าให้พิจารณาตามความชุกของโรคฟันผุกับระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม พร้อมให้มีการเฝ้าระวังการได้รับฟลูออไรด์ของเด็ก ที่สำคัญต้องมีระบบการจัดส่งนมฟลูออไรด์ที่มีคุณภาพ


ทพ.พรชัย กล่าวต่อไปว่า นมฟลูออไรด์ คือ การเติมฟลูออไรด์เข้าไปในนมสด มีสี กลิ่น และรสชาติเหมือนนมทั่วไป วิธีนี้จะทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์เสริมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันและคุ้มทุน ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทยที่ได้รับนมที่โรงเรียนทุกวัน การใส่ฟลูออไรด์ในนมในปริมาณที่เหมาะสม คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อ 1 ถุง สามารถลดโรคฟันผุได้ร้อยละ 33-77


นอกจากนี้ ยังพบว่าหลังการดื่มนมฟลูออไรด์จะพบปริมาณฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากตลอดเวลาร้อยละ 55 – 60 และพบด้วยว่ามี ฟลูออไรด์สะสมในแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงขึ้น หลังได้รับนมนานถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน ทำให้ฟันเพิ่มความแข็งแรง เพราะได้รับแร่ธาตุฟลูออไรด์ไปสู่ผิวฟันด้วย โดยทันตแพทย์คำนึงถึงวิชาการและความปลอดภัยของเด็กเป็นหลัก


"โรคฟันผุเป็นปัญหาสำคัญในเด็กไทย ซึ่งไม่ได้ส่งผลเฉพาะช่องปากเท่านั้น แต่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเจริญเติบโตของเด็กด้วย การป้องกันจึงเป็นวิธีที่คุ้มค่าทั้งในแง่สุขภาพและเศรษฐกิจ แต่การป้องกันโดยให้ผู้ปกครองดูแลเพียงฝ่ายเดียวอาจไม่เพียงพอ รัฐจึงควรเลือกมาตรการทางชุมชนที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้การบริหารจัดการเรื่องนมฟลูออไรด์ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อมิให้มีนมฟลูออไรด์หลุดออกนอกพื้นที่ดังกล่าว" ทพ.พรชัย กล่าว


ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์โคนม (มิลค์บอร์ด) มีมติให้ชะลอการรับซื้อนมผสมฟลูออไรด์เพื่อส่งให้เด็กตามโรงเรียนต่างๆ หลังจากพบว่ามีนมผสมฟลูออไรด์ส่งออกไปนอกพื้นที่ 12 จังหวัด และมีเด็กนักเรียนดื่มแล้วฟันตกกระ โดยเป็นการผลิตตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แต่เป็นการผลิตให้กับเฉพาะบางพื้นที่ที่พบปัญหาเด็กมีปริมาณฟลูออไรด์ต่ำเท่านั้น


 

Shares:
QR Code :
QR Code