นครสวรรค์ เปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่24

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


นครสวรรค์ เปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่24  thaihealth


จังหวัดนครสวรรค์ เปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่24พร้อมเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาสูงอายุทั้งจากจังหวัดต่างๆในประเทศและผู้สูงอายุจากประเทศเพื่อนบ้าน


ที่โรงยิมอเนกประสงค์สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายภิญโญนิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเจ้าภาพได้นำการแสดงสิงโตกว่องสิวของนครสวรรค์มาแสดงให้มชม


นายณรงค์ มะระยงค์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 โดยวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยกีฬาในผู้สูงอายุ และสนับสนุนแนวทางของสหพันธ์กรีฑาสูงอายุแห่งเอเชีย มีนักกีฬาชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวม 1,824 คน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 ด้วยกีฬาและนั้นทนาการ


ทางด้าน นายภิญโญ นิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า การแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรสูงวัยด้วยกีฬา และนันทนาการ ต้องขอขอบคุณร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย ที่ไว้วางใจให้นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างมีประสิทธิผล โดยผู้แข่งขันที่มีอายุสูงสุดฝ่ายชายอายุถึง 100 ปี ส่วนฝ่ายหญิงอายุสูสุด 93ปี จึงนับเป็นความสำเร็จของการจัดการแข่งขัน ที่ต่อเนื่องมาถึงครั้งที่ 24 หลังพิธีเปิดเป็นการแสดงจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งสร้างความสนุกสนานจนส่งผลให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดมาร่วมรำฟ้อนหน้าเวทีจำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ