“นครศรีธรรมราช” จังหวัดน่าอยู่ที่สุดของไทย

คิดดี-ทำดี ช่วยสร้างความสุขได้

 

“นครศรีธรรมราช” จังหวัดน่าอยู่ที่สุดของไทย          ข่าวส่วนใหญ่ที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้ มีหลายข่าวที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อชาติเชื่อไทยเหมือนกัน ฯลฯ เชื่อว่าหลายคนคงกำลังรู้สึกว่า ทำไมบ้านเมืองที่เคยอยู่อย่างสงบสุข จึงได้วุ่นวายเช่นนี้

 

          ต้นเหตุก็มาจาก “มนุษย์” นี่แหละค่ะ นั่นย่อมหมายความว่า ไม่ว่าจะยากดีมีจน ในสังคมล้วนมีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกัน ดังนั้น การทำให้สังคมที่เราอยู่นั้นน่าอยู่ จึงจำเป็นต้องเติมความสุขลงไปโดยการทำงานร่วมกันในเชิงนโยบายของคน 4 กลุ่มที่สำคัญ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน และภาควิชาการซึ่งเป็นความร่วมมือกันที่สามารถทำได้จริง

 

          และ “จังหวัดนครศรีธรรมราช” สามารถพิสูจน์ความสำเร็จจากการกระทำดังกล่าวได้โดยถูกเลือกให้เป็น “จังหวัดน่าอยู่” แห่งแรกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน “คิดดี ทำดี เพื่อเมืองนคร” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ณ ลานวัฒนธรรม ราชพฤกษ์ไนท์บาร์ซาร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

          “จังหวัดน่าอยู่ คือ การทำทุกสรรพสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุข โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชน ภาควิชาการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น” นี่คือวลีของ ธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ นายก อบต.ปากพูน จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มคนทำงานเพื่อยกระดับให้นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดน่าอยู่ที่สุดของไทย

 

          มานะ ช่วยชู ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเมืองนครสู่จังหวัดน่าอยู่ สสส.เล่าถึงเหตุผลที่นครศรีธรรมราชถูกเลือกให้เป็นจังหวัดน่าอยู่แห่งแรกเพราะมีต้นทุนที่สำคัญอย่างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง ดังเช่น เครือข่ายสวัสดิการ เครือข่ายอาสาสมัครจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ จากแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่สำคัญ เครือข่ายพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ฯลฯ จึงเกิดจากการเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆ ในจังหวัด รวมทั้งได้รับความร่วมมือที่สำคัญจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาครัฐ ซึ่งในช่วงแรก สสส.ได้เข้ามาสนับสนุนให้เกิดตำบลในพื้นที่ระยะหนึ่ง เมื่อมีต้นทุนเพียงพอแล้ว จึงพัฒนาให้อยู่ในระดับของจังหวัด

 

          ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน สสส.เล่าว่าความคาดหวังของการเป็นจังหวัดน่าอยู่ก็คือ เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม และก่อให้เกิดการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 2 แห่ง ซึ่งในปีนี้ สสส.จะประกาศจังหวัดน่าอยู่ที่สำคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือการทำงานร่วมกันเชิงนโยบายของคน 4 กลุ่มที่สำคัญ อย่าง ภาครัฐ ภาคท้องถิ่น ภาคประชาชนและภาควิชาการ เพื่อร่วมกันออกแบบนโยบายที่สำคัญให้คนเมืองนครมีความสุข

 

          หลักการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 ฝ่ายนี้ ผู้ว่าเมืองนครกล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “การทำงานให้คนสำราญ งานสำเริงต้องมาจากการทำงานให้มีความสุข นั่นคือการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน วันนี้จึงมีการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาควิชาการ ทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนเมืองนคร”

 

          เพราะหากทุกจังหวัดส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในทุกพื้นที่ โดยเน้นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับชีวิต จิตใจ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพอย่างเชื่อมโยงกันแล้ว จะทำให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจพอเพียง สมดุล และเป็นสุขนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

Update 15-12-52

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : อารยา สิงห์สวัสดิ์

Shares:
QR Code :
QR Code