นครพนม ชูไอเดีย ‘1669 Model’ ลดอุบัติเหตุทางถนน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการลดอุบัติเหตุ ใช้ “1669 Model” ที่ค้นพบจากประสบการณ์การทำงานใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญ

“1 นำ-6P-6E-9 หนุน”

• 1นำ คือ จัดตั้งศูนย์ ศปถ.ตำบลบ้านผึ้ง

• 6P คือ แนวทางขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันของภาคีเครือข่าย

• 6E คือ สร้างการรับรู้วินัยจราจรอย่างครอบคลุม

• 9 หนุน คือ ภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

Shares:
QR Code :
QR Code