นครพนมเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาว

ที่มา :  สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


นครพนมเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาว thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเร่งสำรวจยอดผู้ประสบภัยหนาว และการเฝ้าระวังใน 4 กลุ่ม ผู้เสี่ยงภัย


นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม เปิดเผยถึงการเตรียมตัวรับมือภัยหนาว ว่า สำหรับพื้นที่ จ. นครพนม ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาสภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 19-20 องศาเซลเซียส ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมได้เร่งสำรวจยอดผู้ประสบภัยหนาว มาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน และจากผลการสำรวจมีผู้ประสบภัยหนาวประมาณ 150,000 คน ซึ่งได้มีการเฝ้าระวังใน 4 กลุ่ม ผู้เสี่ยงภัย คือ ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ และผู้พิการทุพพลภาพ ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา ได้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชน ในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จำนวน 1,000 ชุด รวม ถึง อ.นาหว้าก 1,000 ชุด รวมทั้งหมด 2,000 ชุด แต่ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอต่อผู้ที่ประสบภัย ซึ่งจะเร่งประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือให้ทันในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้ พร้อมประกาศเตือนให้ประชาชน หมั่นดูแลรักษาสุขภาพ รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ป้องกันการเจ็บป่วย


สถานการณ์ภัยหนาวจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว 147,253 ชิ้น มีการแจกจ่ายแล้ว 3,000 ชิ้น โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากมูลนิธิ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาว จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรของอำเภอทั้ง 12 อำเภอ รวมจำนวน 153,474 ชิ้น

Shares:
QR Code :
QR Code