นครนายก ร่วมสร้างเครือข่ายนักรณรงค์งดเหล้า

       /data/content/26703/cms/e_abdkqtwxz239.jpg


      เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้จัดอบรมแกนนำเยาวชนและประชาชนนักรณรงค์งดเหล้า ตามโครงการบูรณาการ งดเหล้า  บุหรี่ และยาเสพติด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านนา


      การดำเนินงานโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก  เป็นประธานในพิธี  เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ได้ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม   และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ปี 2551  ร่วมพัฒนาพื้นทีดำเนินงานชุมชนลดละเลิกเหล้า  ลดบุหรี่ ลดโรค     และได้สร้างภาคีรณรงค์งดเหล้า ในอำเภอบ้านนาเพิ่มขึ้นด้วย 


 


 


     ที่มา: เยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก โดยจีรยุทธ์ นุ่มนวล

Shares:
QR Code :
QR Code