นครนายกอินเทรนด์ร่วมจัดเทศกาลแข่งเรือปลอดเหล้า

 

นครนายกอินเทรนด์ร่วมจัดเทศกาลแข่งเรือปลอดเหล้า

  

วันที่  13 -14 ตุลาคม 2555 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครนายก ได้ร่วมรณรงค์ในงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทวีพูลรังสรรค์ ต.ทรายมูล อ.องครักษ์จ.นครนายกโดยมี นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงาน และ อัญเชิญถ้วยพระราชทานผู้ชนะในการแข่งขัน

ในการจัดงานประเพณี แข่งเรือปลอดเหล้าชิงถ้วยพระราชทานฯ  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครนายก ชมรมเยาวชนนักพัฒนา ต.โคกกรวด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายเยาวชนภาคตะวันออกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ได้ร่วมเดินรณรงค์ แจกสื่อรณรงค์งดเหล้า พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำน้ำดื่มเพื่อสุขภาพแจกฟรี และนำเกมส์มาให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมทำกิจกรรม ซึ่งงานประเพณีแข่งเรือในครั้งนี้ ทางอบต.ทรายมูลได้ประกาศเป็นพื้นที่ปลอดสุรา ห้ามให้พ่อค้าแม่ค้านำสุรามาจำหน่ายภายในงาน และ ห้ามให้ประชาชนนำสุราเข้ามาในงาน ซึ่งภายในงานก็พบพ่อค้าแม่ค้าจำหน่ายสุราภายในงาน 1-2 ราย ซึ่งทางเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครนายก และเยาวชนภาคตะวันออก ก็ได้ตักเตือนและนำสื่อรณรงค์งดเหล้า และพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไปแจกให้แก่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่เหล่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานได้

นครนายกอินเทรนด์ร่วมจัดเทศกาลแข่งเรือปลอดเหล้า

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก   

Shares:
QR Code :
QR Code