ธรรมะ เสริมสร้างสมดุลชีวิต

featured

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิใจนำเสนอ กิจกรรมธรรมะ “ธรรมะ เสริมสร้างสมดุลชีวิต” ที่จะบอกเล่าเคล็ดลับการเสริมสร้างเสน่ห์ให้ตนเองเป็นที่รักของคนรอบข้าง ด้วยการปลูกฝังแนวคิดเชิงบวก จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ กิจกรรมสนทนาธรรม เพื่อสร้างไมตรีจิตกับผู้อื่น กิจกรรมเปิดใจใส่ธรรม ร่วมแชร์ไอเดียในการอยู่ร่วมกัน เป็นที่รักของกันและกัน กิจกรรมสัมมนาธรรมะ ฟังแง่คิดดีๆจากทีมงานธรรมะเดลิเวอรี่ เพื่อเสริมสร้างความสมดุลในชีวิต กิจกรรม ธรรมะ เสริมสร้างสมดุลชีวิต จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1utYN5w

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ(สสส.) ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน
หากท่านใดสนใจสามารถติดตามตารางกิจกรรมได้ที่ http://www.thaihealthcenter.org
หรือ https://www.facebook.com/Sookcenter

Shares:
QR Code :
QR Code