ธรรมะกับ 5ส สู่ชีวิตที่สมดุล

featured

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ วัดเขาวง จ.สระบุรี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกภาคเอกชน ต่อยอดโครงการ “วัดสร้างสุข” ผุด “1 โรงงาน 1 วัด” พัฒนาศาสนสถานตามหลัก 5 ส ตั้งเป้าขยายผลครอบคลุม 1,000 โรงงาน 1,000 วัด ภายใน 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/35740
http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/35822

Shares:
QR Code :
QR Code