ท้องถิ่นจัดการตนเอง ใช้แม่ฮ่องสอนต้นแบบ

ชูท้องถิ่นจัดการที่ดินตนเอง ใช้แม่ฮ่องสอนต้นแบบแก้ไข ถอดบทเรียนและขยายพื้นที่ทุกภาค


ท้องถิ่นจัดการตนเอง ใช้แม่ฮ่องสอนต้นแบบ thaihealth


เมื่อวันที่13 พ.ค. ที่ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 2 กรณี "การจัดการที่ดิน" โดยมีองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 100 แห่ง จำนวน กว่า 250 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อขยายแนวทาง การเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศไทย


น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ทางสสส. จะเข้ามาหนุนเสริมทั้งการปฏิรูปเชิงนโยบาย โดยการ ยกร่างกฎหมายใหม่กระจายความรู้กระบวนการไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง มีการขับเคลื่อนการทำข้อมูล GPS ในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า 2,000 ชุมชน โดยตั้งต้น พื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งสามารถ แก้ปัญหาที่ดินโดยจะถอดบทเรียนและขยายพื้นที่ทุกภาค


ส่วน ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ เสนอให้มี พ.ร.บ.การจัดทรัพยากร ธรรมชาติระดับท้องถิ่นขึ้นใหม่ ให้กระบวนการ ตรวจสอบการใช้อำนาจของ อปท. รวมทั้ง ระบุบทบาทของอปท.และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ