ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด

ท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด thaihealth


ชาวเพชรบุรีกว่า 5,000 คนร่วมกิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชา ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา


1 มิ.ย.58 ณ วัดพุทธไสยาสน์ ( วัดพระนอน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายยุทธพล อังกินันทน์ อดีต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด วิสาขบูชา ครั้งที่ 14 โดยมีนายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางบุบผา รอบผู้ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีกว่า 5,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทยและองค์ภาคีต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งวันวิสาขพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศ


ในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับกรมพลศึกษาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด ครั้งที่ 14 ขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระบรมศาสดาและน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติให้บังเกิดผลดีแก่ตนเองและความสงบสุขของส่วนรวม เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันตั้งจิตภาวนาให้กับประเทศและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสร้างเสริมสุขภาพใจของตนเองให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายในวิธีการต่าง ๆ


สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 14 แล้ว โดยกิจกรรมมีเทศน์และบรรยายธรรมะ และกิจกรรมเดินท่องเที่ยวเมืองเพชร ไหว้พระ 9 วัด ประกอบด้วย วัดโคก วัดกุฎีดาว วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดพลับพลาชัย วัดแก่นเหล็ก วัดข่อย วัดรัตนตรัย วัดสระบัว และวัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) โดยมาพระสงฆ์จำนวน 112 รูป เจริญพระพุทธมนต์ตั้งจิตภาวนาให้กับประเทศและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษาด้วย


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code