ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวมะนาวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง

เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content  www.thaihealth.or.th และ สสส.


ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวมะนาวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


“เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสด หาด เขา ถ้ำ งามล้ำน้ำใจ” คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รวบรวมเอาของดีและบ่งบอกถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้เป็นอย่างดี


หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของประจวบคีรีขันธ์ที่นับว่าเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาลนั่นคือ อ่าวมะนาว ที่มีพื้นที่ชายหาดประมาณ 30,000 ตารางเมตร อยู่ภายในเขตทหารกองบิน 5 กองทัพอากาศ นอกจากขึ้นชื่อว่ามีชายหาดที่สวยงามแล้ว สภาพแวดล้อมภายในกองบิน 5 ก็ยังเอื้อต่อการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวภายในกองบิน5 ที่น่าสนใจ อย่าง เขาล้อมหมวก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ยิงธนู และการขับรถ ATV อีกด้วย 


ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวมะนาวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


ขึ้นชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยว จุดมุ่งหมายของทุกคนคือความสบายใจและความสนุกสนาน แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อประเทศไทยเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศซบเซาและหลายแห่งต้องปิดตัวลง ทุกคนร่วมใจกันอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่อให้สถานการณ์ในประเทศกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุด


อ่าวมะนาวก็เช่นกัน ถึงแม้จะปิดแหล่งท่องเที่ยวมาสักระยะ และเพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เมื่อ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเหมือนเดิม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในพื้นที่อย่างไม่ขาดสาย แต่ด้วยมาตรการ New Normal ทำให้กองบิน 5 ต้องรองรับนักท่องเที่ยวแค่ 1,700 คนต่อวัน จากปกตินับหมื่นคน ทั้งยังจัดระเบียบและควบคุมปัจจัยเสี่ยงของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับ กองบิน 5 อ่าวมะนาว กองทัพอากาศ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรม อ่าวมะนาว ปลอดภัยถูกกฎ ลดเสี่ยง (โควิด เหล้า บุหรี่) ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวเขตทหารต้นแบบเพื่อส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้าบุหรี่ เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสำนึกเพื่อการลดปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับบุคลากรในเขตการท่องเที่ยวต้นแบบกองทัพอากาศ มุ่งให้ทุกคนเกิดพฤติกรรมการลดเหล้า บุหรี่


ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวมะนาวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


นาวาอากาศเอกชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 กล่าวว่า ในช่วงไม่มีโควิด จะดูแลเรื่องความปลอดภัย เมื่อเกิดโควิดก็ปิดกองบิน จนสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นก็เปิดให้ท่องเที่ยวภายในกองบินอีกครั้ง และมีมาตรการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สสส.ได้เข้ามาทำกิจกรรมกับกองบิน เรื่องการให้ความรู้ในการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งเหล้า และ บุหรี่ ผู้ประกอบการที่เป็นครอบครัวของกองบินมารับความรู้จาก สสส. เพื่อนำความรู้มาปรับใช้การให้บริการในกองบินได้


“ เป็นโชคดีของกองบิน 5 ที่ได้ร่วมกับ สสส. ในการเสริมความรู้ ทำความเข้าใจเรื่องปัจจัยเสี่ยง และได้รับการคัดเลือกจาก สสส. ให้เป็นต้นแบบในการลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องเหล้า บุหรี่ เพราะเรื่องนี้ดีต่อทุก ๆ คน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง แต่ยังส่งผลไปยังคนอื่นด้วย” ผู้บังคับการกองบิน 5 กล่าว


การบริหารจัดการท่องเที่ยวอ่าวมะนาว ตามมาตรการแบบ New Normal


1.กำหนดช่องทางเข้าออกกองบิน 5 เพียงช่องทางเดียว ทำการตรวจคัดกรองทุกคน และสแกน QR CODE


2.กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 1,700 คน โดยใช้บัตรผ่านเข้า-ออก ควบคุมยอด ผู้ที่พักค้างแรมในกองบิน 5 จำนวนไม่เกิน 500 คนต่อวัน และผู้ที่ไม่ได้พักค้างแรมในกองบิน 5 จำนวนไม่เกิน 1,200 คนต่อวัน


3.ให้ผู้ที่มาใช้พื้นที่ชายหาดทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้น ขณะรับประทานอาหารและลงว่ายน้ำ


4.กองบิน 5 ได้ติดตั้ง counter shield ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ทำความสะอาดเก้าอี้ เตียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง จัดหาน้ำยา – แอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ


5.จัดเจ้าหน้าที่ควบคุม พร้อมติดตั้ง Application ไทยชนะ สำหรับผู้ประกอบการทุกราย โดยให้นักท่องเที่ยวสแกน QR CODE เมื่อมาใช้บริการ รวมทั้งจัดหาสมุดบันทึก ให้บันทึกรายละเอียดในกรณีไม่มีโทรศัพท์มือถือ


6.จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่นักท่องเที่ยว


7.สำหรับกิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่น ๆ ได้กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม และแบ่งห้วงเวลา เพื่อรักษาระห่างอย่างชัดเจน โดยปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรการแบบ New Normal


ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวมะนาวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


นอกจากมาตรการของการป้องกันโควิด-19 แล้ว การควบคุมปัจจัยเสี่ยง ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีความปลอดภัย  โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า เรื่องของการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบยังเดินหน้าแม้ในภาวะโควิด-19 คนที่เสี่ยงนอกจากจะเป็นผู้สูงอายุแล้ว ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งการลดปัจจัยเสี่ยงอย่าง บุหรี่และแอลกอฮอล์ รวมทั้งการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนที่เพียงพอและการมีกิจกรรมทางกาย เป็นฐานในการรับมือกับโควิด-19


“ วันนี้อยากจะผลักดันและกระตุ้นเจ้าของพื้นที่และร้านค้าต่าง ๆ ดูแลความเรียบร้อย เป็นที่น่ายินดีที่อ่าวมะนาว มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม ในส่วนของเรื่องแอลกอฮอล์ ได้ดูแลร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นต้นแบบและอยากประสานไปยังหลาย ๆ พื้นที่ ช่วยกันดูแลพื้นที่ตนเองให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่ลดปัจจัยเสี่ยง และหวังว่าชีวิตวิถีใหม่จะลดปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ อย่างลงไปได้ ”  ดร.สุปรีดา กล่าว


ท่องเที่ยววิถีใหม่ อ่าวมะนาวปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยง thaihealth


เหล้า บุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะบั่นทอนสุขภาพ สสส.อยากให้ทุกคนตระหนักถึงอันตราย และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ถือโอกาสเปลี่ยนเวลาเสี่ยงเป็นเวลาสร้างสุขภาพแทน เหนือสิ่งอื่นใด คือ การมีสุขภาพที่ดี โดยพักผ่อนให้เพียงพอ มีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะตั้งรับกับโรคภัยต่าง ๆ ได้นั่นเอง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ