ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 คัด 8 เยาวชนเข้า “บ้านความดี”

ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 คัด 8 เยาวชนเข้า “บ้านความดี” สานต่อภารกิจปราบโกงทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังเยาวชน”


ทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 คัด 8 เยาวชนเข้า “บ้านความดี”


โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด Imagine Thailand! “เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ด้วยพลังเยาวชน” เปิดตัว 8 เยาวชนตัวแทนจาก  ทั่วประเทศ เข้า “บ้านความดี” ติวเข้ม 12 วันกับ 3 ภารกิจหลัก รู้ทันคอร์รัปชัน เรียนรู้วิถีพอเพียง และเรียนรู้เรื่องการทูต โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินและดาราดัง นำโดย  พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ดร. วรภัทร ภู่เจริญ ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน นิทรา กิติยากร ณ อยุธยา (ไข่มุก) ชุติมา ดุรงค์เดช มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2009 โก๊ะตี๋ อารามบอย และอีกมากมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพตัวแทนทูตความดีให้เป็นแรงบันดาลใจ ส่งต่อภารกิจความดีให้คนไทยร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ประเทศมหาอำนาจแห่งความดีงาม


รศ.ดร.วิลาสินี  อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีหลัก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีภาคีสีขาวทั้งภาครัฐ และเอกชนกว่า 150 แห่ง ร่วมผนึกกำลังจนเกิดเป็นโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 2 หรือ D Ambassador II ที่มุ่งหวังให้เยาวชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงการทำความดี และกล้าส่งต่อความดีให้ผู้อื่นในสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบความดีที่มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และกล้าทำความดี เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศหันมาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง


“โครงการทูตความดีแห่งประเทศ ปี 2 เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วทุกภาคมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดเรื่องการขจัดคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่สังคมทุกฝ่ายให้ความสำคัญถือว่าเป็นภารกิจที่ทูตความดีจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของประเทศ” รศ.ดร.วิลาสินี กล่าว


นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Imagine Thailand เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยด้วยพลังเยาวชน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกกัดกร่อนสังคมไทยมายาวนาน และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและสร้างสังคมที่เป็นสุข ยิ่งไปกว่านั้น ซึ่งผลสำรวจหลายครั้งพบว่า คนรุ่นใหม่จำนวนมากยอมรับการคอร์รัปชันได้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ทางโครงการฯ จึงเชิญชวนเยาวชนมาร่วมระดมสมองเพื่อจุดประกายในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน


“โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2554 มีเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สสส. ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในหมู่คนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุดในโลก ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด สามารถสร้างปรากฏการณ์ส่งต่อความดีให้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 ทีม และประสบความสำเร็จในภารกิจเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการแก้ไข 3 ปัญหาเร่งด่วน คือ ปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร” นายดนัย กล่าวเพิ่มเติม 


สำหรับรายชื่อเยาวชนที่ได้เข้าบ้านความดีทั้ง 8 คน ตัวแทนจากภาคใต้ ได้แก่ นางสาวธวัลหทัย แสงงิ้ว นางสาวสุคัณญภา โพธิรักษ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นายปภังกร มีแก้ว และนางสาววัชราภรณ์ ถมจอหอ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวแทนจากภาคเหนือ ได้แก่ นายฤทธิพันธุ์ วิจิตรพร จากเชียงใหม่ และนางสาวภัสวรรณ ลังกาวงษ์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และตัวแทนจากภาคกลาง ได้แก่ นายวิทิกรณ์ รังนกใต้ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายทศพร ล้อเพชรรุ่งเรือง จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร


รางวัลชนะเลิศทูตความดีแห่งประเทศไทย จะได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 เดือน พร้อมที่พัก และ  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ จากสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) และบริษัท ทิมแสง 2000 จำกัด มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับพรีเมี่ยม แบรนด์ ฟิชเชอร์ แอนด์ พายเคิล (Fisher&Paykel) จากประเทศนิวซีแลนด์ และเครื่องฟอกอากาศไบออนแอร์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ ถ้วยรางวัลชมเชย 5 รางวัล พร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกสถาบัน


 


 


 


ที่มา : สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ