ทุ่งกุลา ขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้า

จัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบลขึ้น

ทุ่งกุลา ขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้า

 

             เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 53 คณะทำงานตำบลต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมกันเพื่อการขับเคลื่อนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในพื้น ที่ โดยมีกำนันบุญเลื่อน ซุยน้ำเที่ยง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีภาคประชาคมจัง หวัดร้อยเอ็ด นายปรีชา แสนรัตน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประ ชุมด้วย ในการประชุมครั้งนี้ได้มีมติที่ประชุมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตำบล เพื่อทำ งานขับเคลื่อนและรณรงค์ในพื้นที่ โดยจะทำการคัดเลือกกันในวันที่ 29 มี.ค. 53 นี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ และประชาชน คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่ในการดูแลให้มีการจัดงานบุญประเพณีต่างๆในพื้นที่ (ซึ่งจะมีการประชาคมในภายหลัง) ให้เป็นงานปลอดเหล้าพร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมาย สำหรับผู้ที่ละเมิดอย่างจริงจังด้วย

ทุ่งกุลา ขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้า

 

            ทั้งนี้ก็ได้นำเอาประกาศต่างๆจาก มหาเถรสมาคม ประกาศสำนักนายก ประกาศกระ ทรวงมหาดไทย รวมทั้งประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดมาใช้เพื่อการขับเคลื่อนในพื้นที่ด้วย

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : ธงชัย พูดเพราะ ศคล.ภ.อีสานตอนล่าง

 

 

 

 

update 27-03-53

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

Shares:
QR Code :
QR Code