ทุกสวนในกรุงต้องปลอดบุหรี่

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


 


ทุกสวนในกรุงต้องปลอดบุหรี่ thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม. ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการภายในสวนสาธารณะ ไม่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสวน 


          นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า สวนสาธารณะทุกแห่งเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ที่ทุกคนสามารถมาใช้บริการได้ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่ สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสวนสาธารณะ คือ สถานที่สำคัญที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย กทม. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการภายในสวนสาธารณะ ไม่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสวน หมั่นตรวจตราบริเวณสวนโดยรอบ หากพบการสูบบุหรี่ ก็ให้แจ้งเตือนทันที

Shares:
QR Code :
QR Code