ทีมเว็บไซต์ สสส. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ web content หลายตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประจำทีมเว็บไซต์ สสส. ตำแหน่ง web content
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี
 • มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ใช้โปรแกรม photoshop, microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถถ่ายภาพข่าว สกู๊ป ได้
 • สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้
 • มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู้งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่
อีเมล์ [email protected]
หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่
ทีมเว็บไซต์ สสส. อาคารกริต เลขที่ 1032/1-5 ชั้น 4
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-679-7766
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครงานได้ ที่นี่
หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 ตุลาคม 2555
**ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่กรอกใบสมัครงานของ สสส. เท่านั้น**
Shares:
QR Code :
QR Code