ทิ้งขยะได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง

ที่มา : SOOK Library

ทิ้งขยะได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง thaihealth

แฟ้มภาพ

ทุกวันนี้เรื่องการจัดการขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือ เพราะคนทิ้งขยะโดยไม่รู้ว่าควรจะแยกขยะก่อนหรือควรแยกอย่างไร เนื่องจากขยะที่ปะปนกันส่งผลให้จัดการขยะได้ยาก ขณะที่ขยบางอย่างนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ขยะบางชิ้นเป็นขยะอันตรายต้องจัดการอย่างถูกวิธี หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็จะสามารถช่วยโลกของเราให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นได้

“ขยะ” ก่อนคัดแยกทิ้ง มีอยู่ 4 ประเภท

1.)  ขยะย่อยสลาย/ขยะเปียก เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์

ลักษณะ : ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้

2.)  ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องกระดาษ กล่องเครื่องดื่ม

ลักษณะ : บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

3.)  ขยะอันตราย เช่น เข็มฉีดยา แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย น้ำมันเครื่องใช้แล้ว

ลักษณะ : ขยะปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน และวัตถุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.)  ขยะทั่วไป เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกใส่อาหาร

ลักษณะ : ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่

เมื่อเรารู้จักขยะชนิดต่าง ๆ แล้ว ต้องช่วยกันแยกขยะก่อนทิ้ง โดยเริ่มตั้งแต่ขยะในบ้าน ซึ่งการแยกขยะนั้นสามารถช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่รถเก็บขยะได้มาก และขยะที่เราแยกไว้สามารถนำไปรีไซเคิลหรืออาจขายได้ ที่สำคัญควรคิดทุกครั้งก่อนทิ้งขยะ เพราะหากเราทิ้งลงไปโดยไม่คิด แทนที่ขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อก็อาจจะสูญค่า หรืออาจเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อม

Shares:
QR Code :
QR Code