ทำอย่างไร ไตไม่วาย

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ทำอย่างไร ไตไม่วาย thaihealth


ไต ทำหน้าที่ในการควบคุมความดันโลหิต ควบคุมปริมาณโซเดียมที่เข้าสู่ร่างกายให้พอเหมาะ แต่ถ้าไตมีอาการผิดปกติ จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และมักจะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ อย่างไรก็ตามโรคไต สามารถป้องกันได้ โดยตรวจสุขภาพเป็นประจำ


นาวาอากาศเอกหญิง วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี และพลอากาศโท นายแพทย์ อนุตตร จิตตินันทน์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลว่า สิ่งสำคัญในการป้องกันไม่ให้ไตวายคือต้องหมั่นตรวจสุขภาพไตเป็นประจำ เพราะอะไรจึงควรตรวจสุขภาพไต ต้องตรวจสุขภาพไตทุกคนเลยหรือไม่ เรามาดูกันว่า ต้องตรวจอะไรบ้าง และต้องตรวจสุขภาพไตบ่อยแค่ไหนอย่างไร


ตรวจสุขภาพไตต้องตรวจอะไรบ้าง?


การตรวจสุขภาพไตขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยการตรวจ 2 อย่าง คือการตรวจปัสสาวะ และการตรวจเลือดหาระดับครีอะตินีนซึ่งบอกถึงปริมาณของเสียในร่างกาย


การตรวจปัสสาวะและการตรวจระดับโปรตีน หรืออัลบูมินในปัสสาวะเป็นการตรวจขั้นต้นที่สำคัญ ในการที่จะวินิจฉัยโรคไตเรื้อรัง


การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต โดยการวัดปริมาณยูเรียไนโตรเจน (BUN) และวัดระดับครีอะตินีน (Creatinine) เพื่อคำนวณอัตราการกรองของไต (Glomerular Filtration Rate: GFR) ผลเลือดจะสามารถบอกได้ถึงภาวะการทำงานของไตว่าปกติ หรือผิดปกติมากน้อยเพียงใดการตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไตอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ หรืองดอาหารก่อนตรวจเลือด


การตรวจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่า มีโรคไตเรื้อรังหรือไม่หากตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะ และ/หรือการตรวจเลือด เช่น ตรวจพบมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะ พบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ หรืออัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 มิลลิลิตรต่อนาทีต่อ 1.73 ตารางเมตร


แพทย์จะนัดมาตรวจซ้ำภายใน 3 เดือนหากยังพบความผิดปกติที่บ่งบอกว่าคุณเป็นโรคไตเรื้อรัง แพทย์ก็จะทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง และประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรัง และให้การดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้การตรวจสุขภาพไตนั้น ควรหมั่นตรวจเป็นประจำทุกปี

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ