ทารกไทยพิการแต่เกิด 4 หมื่นคนต่อปี

ไทยพบทารกพิการแต่กำเนิดประมาณ 24,000-40,000 คน ชี้ว่าเป็นสาเหตุใหญ่ของการตายมากถึงร้อยละ 20-30 สธ.เร่งแก้ไขปัญหา ผุดโครงการขึ้นทะเบียนเด็กพิการแต่กำเนิด พร้อมศึกษาวิจัยถึงสาเหตุ นำร่อง รพ.ขนาดใหญ่ 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำมาสู่ระบบการป้องกันระดับชาติ

นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 นี้ เป็นต้นไป สธ.ตั้งเป้าหมายพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กทั่วประเทศ ทั้งพัฒนาระบบการฝากครรภ์ แนวทางการคัดกรองภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ตามแนวทางใหม่ขององค์การอนามัยโลก ตั้งแต่การฝากครรภ์ จนกระทั่งหลังคลอด และดูแลพัฒนาการเด็กจนถึงอายุ 6 ขวบ

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ ปัญหาเด็กที่คลอดมาแล้วพิการแต่กำเนิด (birth defects) ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว จนถึงระดับประเทศที่ต้องแบกรับภาระดูแลรักษา รวมทั้งผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่ โดยร้อยละ 3-5 ของทารกที่เกิดมาพร้อมกับความพิการ จะเป็นในลักษณะ เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ เป็นต้น

รมช.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ต่อปีไทยมีหญิงตั้งครรภ์ประมาณปีละ 8 แสนคน ดังนั้น จึงประมาณการว่าจะพบเด็กแรกเกิดพิการแต่กำเนิดประมาณปีละ 24,000-40,000 คน ในขณะที่ทั่วโลกมีรายงานพบปีละกว่า 8 ล้านคน นอกจากนี้ ยังพบว่า ความพิการแต่กำเนิดนี้ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกมากถึงร้อยละ 20-30 ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก มีข้อมูลวิชาการ พบว่า สาเหตุที่เกิดขึ้นครึ่งหนึ่งเกิดมาจากพันธุกรรม ที่เหลือมาจากสิ่งแวดล้อม เช่น ยาบางชนิด ขาดสารอาหาร โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เพราะฉะนั้น ได้มอบให้ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต บูรณาการแก้ไข ร่วมมือกับสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิดระดับชาติ และวางแผนการลดความเสี่ยงที่ทำให้เด็กพิการ

อย่างไรก็ตาม การจัดระบบดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สปสช. กรมบัญชีกลาง และองค์การยูนิเซฟ โดยนำร่องในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป 20 จังหวัด ได้แก่ รพ.แพร่ รพ.น่าน รพ.อุตรดิตถ์ รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รพ.เพชรบูรณ์ รพ.นครปฐม รพ.อ่างทอง รพ.ลพบุรี รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี รพ.ชลบุรี รพ.ระยอง รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รพ.สกลนคร รพ.หนองคาย รพ.สุรินทร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร รพ.ระนอง และ รพ.ยะลา นอกจากนี้ จะมีการจัดทำคู่มือแนวทางการวินิจฉัยความพิการแต่กำเนิดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

จากข้อมูลโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว กรมอนามัย ในปี 2555 มีรายงานหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 42 คลอดในโรงพยาบาล ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่คลอดปกติ โดยมีหญิงคลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 19 ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 8 พบเด็กตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ร้อยละ 7

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ 

Shares:
QR Code :
QR Code