ทัวร์เด็กนอก (ห้องเรียน) วิชาสังคมศึกษา

featured

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ นิตยสาร a day (อะเดย์) จับมือแหล่งเรียนรู้ ชวนน้องๆ เยาวชนชาวมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม ทัวร์เด็กนอก (ห้องเรียน) วิชาสังคมศึกษา : Men from Mars, Women from Venus เรียนรู้ดูชมชุมชนบางกระเจ้า ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง พร้อมกิจกรรม ปั่นจักรยาน ทำผ้าบาติก และวิธีการทำธูปหอม กับ “ดีเจแทค ณัฐพล และดาราดังคุณอาย-กมลเนตร เรืองศรี คุณฌอห์ณ จินดาโชติ

Shares:
QR Code :
QR Code