ทันตกรรมวิถีใหม่ ช่วงโควิด-19

ที่มา : กรมการเเพทย์


ทันตกรรมวิถีใหม่ ช่วงโควิด-19 thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมพร้อมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ โดยยึดแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พร้อมแนะประชาชนต้องเตรียมตัวก่อนมาใช้บริการ


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการให้บริการคลินิกทันตกรรมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ โดยระบุว่า กรมการแพทย์พร้อมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ โดยยึดแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันประชาชนต้องประเมินตนเองเบื้องต้นผ่านแอปพลิเคชันโรงพยาบาลราชวิถีก่อนมาใช้บริการ หากมีความเสี่ยงตามแบบประเมิน สามารถเข้ารับบริการตรวจโควิด-19 ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หากทำแบบประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยง แนะนำว่าก่อนเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม ควรสอบถามหรือปรึกษาอาการก่อน จะช่วยลดการมารวมตัวกันที่โรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ด้านทันตกรรม รวมถึงมาตรฐานในการรักษาความสะอาดตามมาตรฐานป้องกันโรคติดเชื้อ ยึดหลักเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ อีกทั้งยังจัดบริเวณระหว่างที่นั่งคอยไม่ให้ปะปนกัน


ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทั้งหมด มีมาตรฐานในการดูแลและป้องกันการติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งบริการทันตกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในขณะนี้ สามารถจัดบริการได้ครอบคลุมทั่วถึงและเข้าถึงได้อย่างพอเพียง อีกทั้งยังมีความปลอดภัยกับสถานพยาบาลและผู้มารับบริการ


ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันทันตกรรมให้บริการทางทันตกรรมวิถีใหม่ ร่วมกับใช้แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพิจารณาอาการฉุกเฉินเร่งด่วน เช่น เหงือกหรือฟันปวดบวม ทานยาแก้ปวดยาฆ่าเชื้อไม่หาย เครื่องมือจัดฟันหรือฟันเทียมแตกหักทิ่มแทงเนื้อเยื่อ ครอบฟันชำรุด เลือดออกภายในช่องปาก อุบัติเหตุ ปวดบวมบริเวณใบหน้าและขากรรไกร และกรณีการรักษาเฉพาะทางที่มีการดูแลร่วมกันระหว่างแพทย์และทันตแพทย์ ส่วนกรณีโรคที่ไม่เร่งด่วน ควรทำการนัดหมายล่วงหน้าหรือปรึกษาทันตแพทย์ผ่านทางไกล หรือวิดีโอคอลก่อน เพื่อลดการแออัดในการเดินทางมายังสถาบันทันตกรรม


นอกจากนี้ สามารถสอบถามเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2150 5758 หรือทาง Inbox Facebook สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ และหากมีความจำเป็นต้องมาพบทันตแพทย์ ต้องผ่านการคัดกรอง ซักประวัติการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการรักษา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ