“ทหารไทยไร้พุง” โครงการต้นแบบกองทัพไร้พุง

ลดเสี่ยงโรคร้าย ควบคุมได้ที่น้ำหนัก

 “ทหารไทยไร้พุง” โครงการต้นแบบกองทัพไร้พุง

          “คงไม่ดีแน่หากรั้วของชาติ เต็มไปด้วยไขมันรอบเอว ต้นเหตุโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ”

 

          มีโอกาสไปเลียบๆ เคียงๆ ดูกิจกรรมภายในกรมพลาธิการทหารสูงสุด ที่จัดกิจกรรม “ทหารไทยไร้พุง” เป็นโครงการต้นแบบแรกๆ ของกองทัพ

 

          ภายหลังจากกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง และองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยกันลดปัญหาสุขภาวะน้ำหนักเกิน ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น เบาหวาน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด หลอดเลือดหัวใจตีบตัน

 

          ขณะนี้ประชากร 1 พันล้านคน มีภาวะน้ำหนักเกิน ในจำนวนนี้ 300 ล้านคน เป็นโรคอ้วน โดยปี 2015 จะมีผู้ที่น้ำหนักเกินและอ้วนทั่วโลก เพิ่มขึ้นอีก 500 ล้านคน เป็น 1.5 พันล้านคน

 

          การศึกษาความชุกของโรคอ้วนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2004 ใน 14 ประเทศนั้น ไทยอยู่ลำดับที่ 5 ที่มีความอ้วนชุกถึงร้อยละ 50 ส่วนอับดับหนึ่งคือ ออสเตรเลีย ตามด้วยมองโกเลีย วานูอาตู และฮ่องกง

 

          การสำรวจสุขภาพกำลังพลหทาร กองบัญชาการสูงสุด จำนวน 12,227 คน ในปี พ.ศ. 2549 พลความชุกของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินร้อยละ 24 ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน ดังนั้น จึงมีการให้ความสนใจในเรื่องของสุขภาพให้เป็นแบบอย่างที่ดี

 

          ระบบของทหารนั้น จะมีการวัดความแข็งแรงของกำลังพลอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ยังมีกำลังพลบางส่วนที่มีปัญหาในเรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งจากอายุ บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดโรคประจำตัวขึ้น ทำให้เริ่มมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวตามมา

 

          กรมพลาธิการทหารสูงสุด จะมีการตรวจสุขภาพกำลังพล และครอบครัวอยู่เป็นประจำทุกปี ในปี 2550 ในการตรวจสุขภาพพบว่าจากจำนวนผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพวัดดัชนีมวลกาย มีกำลังพลที่น้ำหนักเกิน แต่ยังไม่ถึงขั้นอ้วน 344 คนหรือประมาณ 35% ความเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพ และอยากให้กำลังพลมีความแข็งแรง จึงมีกิจกรรม “ทหารไทยไร้พุง” เกิดขึ้นเป็นโครงการนำร่องครั้งแรก โดยมีกำลังพลที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 199 คน

 

          พ.ท.คำรณ อารีย์รัตนะนคร ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพ กรมยุทธบริการทหาร กล่าวว่า กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของกำลังพลและครอบครัว มีการทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ และส่งเสริมในเรื่องของกีฬาหลายอย่าง โดยกิจกรรม “ทหารไทยไร้พุง” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยร่วมกันทำงานกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง อย่างเป็นระบบ เพราะมีวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องอาหาร การออกกำลังกายอย่างครบถ้วน

 

          กิจกรรมในช่วง 4 เดือน จะมีการอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการบริโภคอย่างถูกต้องว่าควรทานอย่างไร การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม โดยจะมีการควัดผลในช่วงการอบรมและเมื่อจบโครงการ

 

          เป้าหมายของโครงการนี้ ไม่ได้อยู่แค่เพียงทำให้กำลังพลของกองทัพมีรูปร่างที่ได้ส่วน แต่เป้าหมายหลักคือการทำให้กำลังพล รวมถึงครอบครัวได้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพร่างกาย ส่วนเป้าหมายรองที่ได้รับคือ สุขภาพที่แข็งแรงของกำลังพล ที่จะต้องช่วยพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

 

          โครงการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง กำลังพล แต่รวมไปถึงครอบครัวด้วย และในอนาคตจะขยายไปถึงกรมกองอื่นๆ ด้วย เมื่อมีตัวอย่างที่ดีเกิดขึ้น โดยผู้นำอย่างเช่นทหารที่เป็นแบบอย่างของเยาวชน และอีกหลายๆ คน

 

          ทำให้เชื่อได้ว่า กองทัพคนไทยไร้พุ่ง ก็จะเริ่มขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นประเทศที่ไร้พุงกันถ้วนหน้า

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ภาพประกอบ : หนังสือรายงานประจำปี 2549 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

Update : 26-08-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code