ทส.ชี้โคลนลาวาปนเปื้อนสารหนู

ที่มา :  ข่าวสด


ทส.ชี้โคลนลาวาปนเปื้อนสารหนู thaihealth


กรมทรัพย์ฯ แถลงผลตรวจลาวาโคลนโคราช ชี้ค่าด่างสูงมาก แถมมีสารหนูเกินมาตรฐาน ห้ามนำมาดื่ม สัมผัสผิวทำระคายเคือง ชี้เหตุปะทุออกมา มีแรงดันใต้ดินสูง มีรอยแยกในชั้นดินที่ยอมให้แรงดันน้ำไหลสู่ผิวดินได้ และมีกลุ่มแร่ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดการพองตัวแล้วไหลขึ้นมา กับน้ำ


กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่แถลงผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ-ดิน-โคลน ที่เก็บตัวอย่างมาทดสอบด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี หลังเกิดปรากฏการณ์โคลนพุ ที่บ้านหนองกุงน้อย ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา


นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า โคลนพุแห่งนี้เป็นเนินดินนูนสูงขึ้นมาประมาณ 1 เมตร มีรูปทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-5 เมตร ลึกประมาณ 5-6 เมตร มักพบในแอ่งที่เกษตรกรใช้ทำการเกษตรหรือในทางน้ำและที่ราบน้ำท่วมถึงในภาคอีสาน ดินรอบบริเวณจะอ่อนนิ่มไม่สามารถรับน้ำหนักได้มาก บริเวณศูนย์กลางจะ     มีปล่องขนาดเล็กมีน้ำไหลผุดออกมาพร้อมกับดินเหนียวปนดินทรายเมื่อแห้งแล้วจะแตกระแหง เมื่อแห้งแล้วจะพบคราบเกลือสีขาว ส่วนน้ำที่ไหลออกมาจะมีความเป็นด่างสูง ส่วนสาเหตุของการเกิดโคลนพุนั้นเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องคือ 1.มีแรงดันใต้ดินสูง 2.มีรอยแยกในชั้นดินที่ยอมให้แรงดันน้ำไหลสู่ผิวดินได้ และ 3.มีกลุ่มแร่ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วเกิดการพองตัวแล้วไหลขึ้นมากับน้ำ


นางอัปสร สะอาดสุด ผอ.กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กล่าวว่า ได้เก็บตัวอย่างน้ำและโคลนมาทดสอบพบว่า ตัวอย่างน้ำผิวดินมีความเป็นด่างสูง (pH 9.77) โลหะหนัก แคดเมียม โครเมียม ตะกั่วต่ำกว่ามาตรฐาน แต่มีค่าสารหนูเกินมาตรฐานไม่ควรนำมาดื่ม ส่วนตัวอย่างโคลนมีค่าความเป็นด่างสูง (pH 9.20) หากสัมผัสผิวหนังอาจเกิดการระคายเคืองได้ ส่วนค่าโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม

Shares:
QR Code :
QR Code