ทม.ตราดจัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า

 

เทศบาลเมืองตราดร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานลอยกระทงปลอดเหล้า เพื่อให้ประชาชนงดดื่มเหล้าอย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด นายชนินท์ สุทธิวารี นายกเทศบาลเมืองตราด ได้ประชุม และจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้าปี 2555 มี น.ส.สมรุจี สุขสม ผู้ประสานงานกลาง องค์กรเครืองดเหล้า นายจีระวัฒน์ แสงจันทร์ ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายงดเหล้า จ.ตราด ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

นายชนินท์กล่าวว่า ปีนี้เทศบาลเมืองตราดร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง และ 5 ชุมชนในเทศบาลเมืองตราด ร่วมจัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ที่สวนรุกขชาติ โดยปีนี้มีการจัดกิจกรรมประกวด 5 ประเภท คือ การประกวดดนตรีสตริง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ การประกวดกระทง และแห่กระทง และการประกวดนางนพมาศ และมีการละเล่น การแสดงสินค้าในงานเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้ยั่งยืนต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ มีขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ จะได้เชิญ “แกงส้ม” เดอะสตาร์ 8 มาร่วมโชว์เพลงในคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ด้วย ซึ่งเป็นการจัดเป็นปีที่ 2 และที่พิเศษในปีนี้ก็คือ จะมีกิจกรรมเสริมในงานทั้งการไม่ให้มีการจำหน่ายเหล้าในงาน มีการตั้งคำถามให้นางนพมาศกล่าวถึงการรณรงค์ปลอดเหล้า โดยเทศบาลเมืองตราดจะยกระดับประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้าอย่างสมบูรณ์แบบ

ขณะเดียวกัน ในประเพณีอื่นๆ ของเทศบาลเมืองตราด เช่น การจัดงานสงกรานต์ ทางเทศบาลเมืองตราดก็จะดำเนินการจัดขึ้น แม้จะทำได้ระดับหนึ่งในบางพื้นที่ แต่จะรณรงค์ในเรื่องนี้ให้เป็นเอกลักษณ์ของ จ.ตราดต่อไป

ด้าน น.ส.สมรุจี กล่าวว่า การที่องค์กรงดเหล้าเข้ามารณรงค์ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้จัดงานประเพณีลอยกระทงปลอดเหล้า ไม่ใช่กระทำเฉพาะที่ จ.ตราด แต่ในอีก 20-30 จังหวัด ทางองค์กรเครือข่ายงดเหล้าก็เข้าไปสนับสนุน และผลักดันให้มีการจัดขึ้นเป็นประเพณี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ทางองค์การงดเหล้าต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ แต่ไม่ใช่เฉพาะงานลอยกระทง แต่งานสงกรานต์ งานแต่งงาน หรืองานอื่นๆ ในท้องถิ่นก็ต้องการเข้าไปรณรงค์

อย่างไรก็ตาม อยากเห็นเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดนโยบายมากกว่า ซึ่งจะทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ส่วนที่ จ.ตราดมีความเข้มแข็งในเรื่องการรณรงค์ และส่งเสริม ซึ่งนายจิระวัฒน์ แสงจันทร์ ผู้ประสานงานฯ ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะงานแต่งงานปลอดเหล้าที่ จ.ตราด ก็ดำเนินการได้เป็นจังหวัดแรกของประเทศ

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code