ทต.บัวบานเพิ่มทักษะสร้างภูมิคุ้มกันโรค

โดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาว

 

          นายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานโครงการเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพประชาชนตำบลบัวบาน ซึ่งทางเทศบาลตำบล (ทต.) บัวบาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น โดยมีนายสมยศ ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน นำ อสม. ผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชน ร่วมโครงการจำนวน 250 คน ที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

ทต.บัวบานเพิ่มทักษะสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

          นายสมยศ เปิดเผยว่า จากสถิติการเกิดโรคประจำฤดู ที่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาว ที่พบว่ามีประชาชนล้มป่วยเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงจัดให้มีโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดโรคประจำฤดูและลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันรักษา และสร้างสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกันร่างกายตามหลักสุขอนามัย ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปขยายผลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

 

update : 29-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code