ถอดโมเดลกองร้อยนักเรียน ลดอุบัติเหตุจราจร

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ถอดโมเดลกองร้อยนักเรียน ลดอุบัติเหตุจราจร thaihealth


แฟ้มภาพ


การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสามารถปลูกฝัง และให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ผ่านการฝึกอบรมอาสาจราจรกับทางโรงเรียน เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธง หน้าโรงเรียนและโดยรอบชุมชน


พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน ผบก.ภ. จว.นครพนม เปิดเผยถึงแผนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ว่า การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนแบบมีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพมีความสำคัญมาก ในอดีตการสอบสวนอุบัติเหตุไม่ได้บรรจุอยู่ในวาระการประชุม จึงไม่เกิดการทำงานที่สอดประสานกันเป็นทีมเมื่อเห็นความสำคัญ


จึงบรรจุให้การสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน เป็นหนึ่งในวาระการประชุมระดับจังหวัด กระบวนการสอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จะเริ่มต้นที่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีรวบรวมข้อมูลที่ได้จากสถานที่เกิดเหตุ มานำเสนอทีมสหวิชาชีพเพื่อลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลยืนยันสาเหตุของอุบัติเหตุ เพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปให้ ผกก.สอบสวน  และผวจ. นำเสนอและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย ติดตั้งป้ายกำหนดความเร็ว 60 กม/ชม.


สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนน ของ จ.นครพนม ในปี 62 เกิดเหตุ 1,374 ครั้ง ส่วนปี 63 ตั้งแต่ต้นปี- ก.ย.เกิดเหตุ 920 ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิตเดือน ต.ค. 62-ก.ย. 63 มีทั้งสิ้น 153 รายแบ่งเป็น กลุ่มไม่สวมหมวก ไม่คาดเข็มขัด 89.23% กลุ่ม จยย. 82.41% และกลุ่มเมาแล้วขับ 22.14% ส่วนยอดผู้บาดเจ็บ 6,378 ราย คิดเป็นอัตรา 888.8 ต่อแสนประชากร โดยเกิดเหตุในพื้นที่ทางหลวงชนบท 45% ถนนหมู่บ้าน 39% ทางหลวงแผ่นดิน 7% และถนนในเมือง 4%


ด้านนายอาจ ชมภูโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ โรงเรียนต้นแบบการจัดตั้งกองร้องนักเรียนจราจรอาสา ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ในชุมชน กล่าวว่า รับสมัครนักเรียนอาสาจราจร 30 คนเข้าอบรมและฝึกกับตำรวจจราจรภาค 4 เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่หน้าเสาธง หน้าโรงเรียนและโดยรอบชุมชน รวมถึงทำสื่อออนไลน์ เรื่องการสวมหมวกนิรภัย เป็นต้น การปลูกฝังและให้ความรู้เรื่องการสวมหมวกกันน็อก จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ร่วมกับภาคีเครือข่ายและเฝ้าระวังภัยสังคมด้านอื่นด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code