ถอดบทเรียน สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ถอดบทเรียน สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการขึ้น ณ ศูนย์รวมตะวัน ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้คือตัวแทนคณะทำงาน จากสถานประกอบการปลอดบุหรี่ จำนวน 30 คน

บรรยากาศภายในงานเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สร้างสีสันและมอบความอบอบอุ่นให้แก่กัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำเสนอผลสำเร็จของการเข้าร่วมโครงการซึ่งเกิดความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง 

ถอดบทเรียน สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ถอดบทเรียน สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการของตนเอง และเดินชมนิทรรศการความรู้ 4 ปัจจัยเสี่ยง โมเดลตัวอย่างสารเสพติดและการพนันต่างๆ

งานสัมมนาครั้งนี้เต็มไปด้วยสาระความรู้ที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้จริงและผู้ร่วมสัมมนายังได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติที่เขียวขจี ฝูงผีเสื้อบินวนอยู่ตลอดแนวทางเดินรอบศูนย์รวมตะวัน พร้อมกับอาหารแสนอร่อย งานนี้เรียกได้ว่าอิ่มทั้งปัญญา อิ่มใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขกันเลยทีเดียว

ที่มา: สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ