ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีวิตแห่งความสุข

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์เว็บไซต์แนวหน้า


ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีวิตแห่งความสุข thaihealth


ชมรมช่างภาพฯ จับมือเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาทำดีตามรอยพ่อ


เมื่อวันที่ 21 ม.ค.61 นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง เปิดเผยว่า ชมรมช่างภาพการเมืองได้ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาทำดีตามรอยพ่อ และโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส.จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีวิตแห่งความสุข" ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยได้นำเด็กๆ จากมูลนิธิเซนต์มาร์ติน จ.นนทบุรี จำนวน 89 คน พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จำนวน 14 คน นำโดย บาทหลวงเปาโล ซาลาโมเน่ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ไปร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ


"กิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของสุรา ยาเสพติด แนวทางการสร้างสุขในชีวิต ซึ่งเป็นความสุขพื้นฐาน 8 ประการที่เปรียบเสมือนเสา 8 ต้น ในการสร้างความสมดุลความสุขให้แก่ชีวิต" นายชัยยศ กล่าวและว่า นอกจากนี้ ยังได้นำเด็กๆ เยี่ยมชมแปลงผักออแกนิคสาธิต เพื่อสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ให้แก่เด็กๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนสร้างความสุขและความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และความคิด เพื่อสร้างความสุขในชีวิตได้อย่างยั่งยืน

Shares:
QR Code :
QR Code