ถอดบทเรียนเยาวชนขับเคลื่อนจังหวัดยุทธศาสตร์

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน


ถอดบทเรียนเยาวชนขับเคลื่อนจังหวัดยุทธศาสตร์ thaihealth


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย จัดงานถอดบทเรียนเยาวชนในการขับเคลื่อนจังหวัดยุทธศาสตร์


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย โดย นางฐิติพันธ์ วงศ์คำจันทร์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดเลย ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการจัดงาน 'ถอดบทเรียนเยาวชนในการขับเคลื่อนจังหวัดยุทธศาสตร์'


โดยครั้งนี้ เยาวชนได้แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสุราของเยาวชนว่า นอกจากพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากผู้ใหญ่แล้ว ยังมีแรงดึงดูดจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หลากหลายชนิดหลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบโฆษณาผ่านทีวีสื่อสังคมออนไลน์ โปสเตอร์ หรือในรูปแบบเวทีคอนเสิร์ตต่างๆ ทำให้เยาวชนในหลายหลายคนเกิดความหลงใหลและเข้าไปมั่วสุมกับแหล่งอบายมุขเหล่านี้


ทั้งนี้เยาวชนคนต้นแบบที่ร่วมเวทียังเสนอทางออกอีกว่า นอกจากผู้ใหญ่จะต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนแล้ว พ่อแม่จะต้องร่วมมือกันในการดูแลอบรมสั่งสอนบุตรของตนให้เป็นคนดีต่อสังคมด้วย อีกทั้งผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมสื่อโฆษณาก็ต้องปฎิบัติหน้าที่ของตนให้มีความเข้มข้นเพื่อป้องกันให้เยาวชนไม่เข้าไปมั่วสุมกับสื่อเหล่านั้น แต่ใช้เวลาว่างในการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายให้กับตนเอง และเยาวชนต้นแบบเรานั้นยังชวนเพื่อนเพื่อนเยาวชนลดละเลิกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code