ถวายสังฆทาน “หมวกกันน็อกเด็ก” ส่งต่อเพื่อลดอุบัติเหตุ

 

เมาไม่ขับบอกบุญ ถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเด็ก ส่งต่อให้เด็กลดอุบัติเหตุ

ตามที่มูลนิธิเมาไม่ขับในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน สนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทำหน้าที่ในการประสานงานกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแสวงหาความร่วมมือในทุกรูปแบบในการรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่ใจในการสวมหมวกกันน็อกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อว่าชมรมคนห่วงหัว (head awareness club) โดยชมรมแห่งนี้มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ปลุกกระแสให้สังคมไทยใส่ใจสวมหมวกกันน็อก

ชมรมคนห่วงหัว มูลนิธิเมาไม่ขับได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันเด็กเยาวชนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมาก ไม่มีหมวกกันน็อกใส่ จากผลสำรวจมีเพียงร้อยละ 7 ที่มีหมวกกันน็อกสวมใส่ ปัจจัยสำคัญเกิดจากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน และมีความเชื่อว่าขับขี่ระยะทางใกล้ๆ ไม่อันตรายอะไร

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐ ภาคเอกชน จัดโครงการถวายสังฆทานหมวกกันน็อกขึ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา เวลา 13.00 น. ณ วัดมะพร้าวเตี้ย จรัญสนิทวงศ์ 13 กรุงเทพฯ โดยมี พ.ต.อ.พูลศักดิ์ สุวรรณจินดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางเสาธง นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ นายศักดิ์ชัย โพธิ์ปริสุทธิ์ ประธานชุมชนเจริญวิถี ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานหมวกกันน็อกเด็ก โดยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยการถวายสังฆทานหมวกกันน็อกให้กับวัด เพื่อทางวัดจะได้มอบต่อให้เด็กในชุมชน เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บของลูกหลานไทย

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code