ถกปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ชัยภูมิ

ที่มา : หนังสือพิมพ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ถกปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน จ.ชัยภูมิ thaihealth


ผบช.ภ.3 ถกปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ยึดนโยบาย 'มุ่งมั่น-ร่วมมือ-ลดเสี่ยง-ลดตาย'


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ บก.ภ.จว.ชัยภูมิ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.ภ.3 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการลดสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน บนพื้นฐานระบบงานสืบ สวนอุบัติเหตุทางท้องถนน ตามนโยบาย "มุ่งมั่น ร่วมมือ ลดเสี่ยง ลดตาย" โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชย. รวมทั้ง พล.ต.ต.ดร.โกสินทร์ หินเธาว์ ผศ.ดร.ปนัดดา ชำนาญสุข คณะกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม (มปอ.) และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ จากสถานการณ์การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย อยู่ในอันดับต้นของโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (อบถ.) ติดอันดับต้นของประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก หากวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมแล้ว จะเห็นได้ว่า พื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 3 เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณรถสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี เนื่องจากมีสภาพภูมิศาสตร์ติดต่อกับเขตพื้นที่ข้างเคียงของภาคอื่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้งยังมีการตัดถนนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3 รุนแรงเพิ่มขึ้น


ดังนั้น ตำรวจภูธรภาค 3 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 จังหวัด คือ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ได้ตระหนักในความรุนแรง และความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และการสนับสนุนทางวิชาการและการบริหารจัดการจากมูลนิธิป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและอาชญากรรม (มปอ.) ในการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนน บนพื้นฐานระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุบนท้องถนน มาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการพัฒนาระบบการสืบสวน อบถ. จนถึงปัจจุบัน

Shares:
QR Code :
QR Code