ต้อหิน สายตาสั้น เล่นโทรศัพท์ที่มืด เสี่ยงตาบอด

          จักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี  กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาทางสายตาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีพบมากขึ้นในทุกช่วงวัย ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ บางรายใช้สายตามากๆ ถึงขั้นทำให้เกิดอาการเครียด ปวดหัวและนอนไม่หลับเนื่องจากสายตาไม่ได้รับการพักผ่อน


/data/content/26287/cms/e_belmpry12356.jpg


          นพ.ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี  เผยว่า นอกจากการเล่นโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานจนทำให้มีอาการดังกล่าวแล้ว อีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการปิดไฟในขณะเล่นมือถือหรือดูโทรทัศน์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นต้อหิน ต้อหินเฉียบพลัน หรือแม้แต่ผู้ที่สายตาสั้นตั้งแต่ 600 ขึ้น ไป เพราะโดยธรรมชาติของผู้เป็นต้อหินหรือต้อหินแบบเฉียบพลันจะมีช่องหน้าม่านตา แคบเมื่ออยู่ในที่มืดม่านตาจะขยายและไปขวางกั้นทางเดินน้ำลูกตาทำให้เกิด ม่านตาขยายและบล็อค จนทำให้เกิดความดันในลูกตาสูงชั่วคราว และทำให้ปวดตา หากปล่อยไว้นานๆ อาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดและฟ่อได้จากความดันลูกตาสูง       


          นพ.ฐาปนวงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วคนที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี จะมีโอกาสเป็นต้อหินได้ประมาณร้อยละ 1 ส่วนคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีโอกาสเป็นต้อหินได้ประมาณร้อยละ 2 คน ดังนั้นกลุ่มคนทั้ง 2กลุ่ม นี้ จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นต้อหินหากมีตัวกระตุ้น ส่วนในกลุ่มคนที่ชอบเล่นโทรศัพท์หรือดูโทรทัศน์เมื่อใช้สายตามากๆบางคนไม่ หลับไม่นอนก็จะทำให้เกิดต่อหินได้เช่นกัน และหากเป็นต้อหินแล้วยังมีพฤติกรรมการเล่นหรือดูโดยไม่เปิดไฟก็ยิ่งมีโอกาส ที่จะทำให้ตาบอดได้


          ดังนั้นในการเล่นโทรศัพท์หรือแม้แต่การดูโทรทัศน์ ควรเปิดไฟทุกครั้ง เนื่องจากจะไม่ทำให้แสงที่จอทีวีหรือโทรศัพท์จ้าเกินไป เนื่องจากจะได้มีแสงอื่นมาช่วยด้วย และตาจะได้ไม่ต้องเพ่งมากเพราะถ้าเพ่งแล้วม่านตาจะขยายมาก เพราะฉะนั้นการปิดไฟเล่นโทรศัพท์หรือดูโทรทัศน์นั้นถือเป้นสิ่งที่ต้องห้าม และไม่ควรทำอย่างยิ่ง


 


 


          ที่มา: มติชนออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code