ต้องการงานบุญปลอดน้ำเมา!

พบยังมีการละเลย

 

ต้องการงานบุญปลอดน้ำเมา!

          แม้ว่าตอนนี้พื้นที่ห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่การละเมิดก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถานที่ที่ใช้จัดเทศกาลงานบุญต่างๆ เช่น วัดวาอาราม สวนสาธารณะของทางราชการ เพราะหากมีการขายเหล้าถือว่าผิดกฎหมายแน่นอน มีตัวอย่างที่เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ลองไปสังเกตในงานบุญ “ประเพณีสารทเดือนสิบ” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในงาน ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีสถานที่จัดงาน คือ 1.บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดฯ 2.บริเวณวัดหน้าพระบรมธาตุ 3.บริเวณตลาดลีวัฒนา 4.บริเวณสวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุด

 

          นายองอาจ พรหมมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ภาคใต้ ให้ข้อมูลว่า ผลการสำรวจของเครือข่ายฯ พบว่ามีบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จับจองพื้นที่ลานเบียร์และหน้าเวทีรวม 4 จุด นอกจากนี้ ยังมีร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 75 ร้าน

 

          ข้อมูลที่สำรวจมาเป็นที่น่าตกใจ เนื่องจากสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) เป็นพื้นที่สาธารณะ มีป้ายประกาศห้ามขาย ห้ามดื่มเหล้าเบียร์ชัดเจน ทั้งทางเข้า ทางออก แต่เจ้าหน้าที่กลับละเลยไม่บังคับใช้กฎหมาย

 

          จากนั้น ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.นครฯ จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานเยาวชนและปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดนครฯ รวม 15 องค์กร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำข้อมูลที่พบว่ามีความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในพื้นที่จัดงานสารทเดือนสิบ โดยมีนายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับเรื่องแทน

 

          นอกจากนี้ เครือข่ายฯ ยังได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้ทางราชการนำไปพิจารณา 3 ข้อ คือ 1.เข้มงวดเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.ขอให้จังหวัดทบทวนกรณีงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทเหล้าในการจัดกิจกรรมงานประเพณีในจังหวัด 3.ขอให้ทางจังหวัดมีนโยบายในการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีที่ปลอดเหล้าอย่างจริงจัง

 

          ด้าน รองผู้ว่าฯ รับหนังสือและให้คำตอบกับทางเครือข่ายฯ ว่า ถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางจังหวัด ในกรณีประมูลการขายสินค้าของร้านค้าต่างๆ เนื่องจากลืมคิดถึงประเด็นห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว ทางจังหวัดจะจัดตั้งทีมดำเนินการและมีแนวทางการแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ 1.ในระยะสั้น ทางจังหวัดมอบหมายให้ทางสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการแก้ปัญหาจากอ่อนไปหาแข็ง โดยจะประสานกับทางร้านค้าที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้โชว์สินค้า จากนั้นจะประสานให้ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำตามข้อกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายทันที 2. ในการจัดงานครั้งต่อไป ทางจังหวัดจะไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสารทเดือนสิบอย่างเด็ดขาด และยืนยันว่างานสารทเดือนสิบปีต่อไปปลอดเหล้า 100%

 

          เหตุการณ์อย่างนี้อาจไม่เกิดขึ้นเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่อาจมีให้เห็นในจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ตระหนักและละเลยต่อมาตรการทางกฎหมาย ดังนั้น ผลของการสำรวจครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ทุกจังหวัด ต้องมีการประชาสัมพันธ์ห้ามขาย-ห้ามดื่ม ในสถานที่ที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

 

 

 

Update : 21-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code