ต่อยอดผลงาน นวัตกรรมสุขภาพ ปี 2

ที่มา : ข่าวสด


ภาพประกอบจาก สสส.


ต่อยอดผลงาน นวัตกรรมสุขภาพ ปี 2  thaihealth


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : THAIHEALTH INNO AWARDS ครั้งที่ 2 โดยมีสุดยอดผลงานของเยาวชนไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งผ่านการคัดเลือก เข้าสู่รอบสุดท้ายทั้งหมด 18 ผลงาน จากทั้งหมด 132 โครงการ ที่ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้


ผลงานรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ "D&C Air pollution" ทีม Safe Zone ไอเดียของ น.ส.ศรันย์รักษ์ ฐิติกุลนิธิ นายนพกฤษฏิ์ นิธิชัยสถิต และนายพันธบัตร ใบบุตร จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพฯ ที่นำเอาปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 2.5 มาพัฒนาเป็นเครื่องมือตรวจวัดและแจ้งเตือน โดย ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมชุมชนบางขุนเทียน โดยติดตั้งอุปกรณ์บนหมวกกันน็อกของ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีการทำแผนที่อากาศผ่านเว็บไซต์ที่แสดงผลแบบ เรียลไทม์ตามช่วงเวลา พร้อมกับคำแนะนำเพื่อเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน


รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน "Easy Elastic Exercise" ทีม Companion Tiger จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี ที่พัฒนาเครื่องออกกำลังกายอย่างง่าย เพื่อช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับที่เป็นเวลานาน หรือ ผู้ที่ปวดเมื่อยจากโรคออฟฟิศซินโดรม


รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ผลงาน "ฝาครอบถังน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือนแบบมองไม่เห็นเศษอาหาร ในถังหมัก" ทีมสามสาว จากโรงเรียนปลาปากวิทยาคม ที่นำปัญหาขยะล้นเมืองด้วยการพัฒนาออกแบบฝาของถังหมักเศษอาหารเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยฝาครอบถังมี 4 ชั้น ช่วยดักกลิ่น มีระบบกวนเศษอาหารใช้งานง่าย


รางวัลชมเชย ผลงาน "Food tech for life" ทีม Elderly Health Food จากโรงเรียนธิดา แม่พระ ที่ออกแบบและคิดค้นพัฒนาสูตรอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่รับประทานได้ง่าย มีคุณค่าและสารอาหารที่เพียงพอ โดยประยุกต์จากเมนูอาหารพื้นถิ่น เพื่อให้มีรสชาติถูกปากผู้บริโภค


ต่อยอดผลงาน นวัตกรรมสุขภาพ ปี 2  thaihealth

          


สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาได้แก่ "เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอด" ทีม"ต้นยางสารภี" ผลงานของ นายจอมขวัญ ลุงตำ และนายเทพพิทักษ์ อินคำ จากวิทยาลัยเทคนิคสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้หลักการปั่นผ้าแห้งของเครื่องซักผ้า ใช้แรงเหวี่ยงหมุนสะบัดเพื่อให้เหลือน้ำมันตกค้างในอาหารน้อยที่สุด มีขนาดเล็กราคาถูกใช้ได้ในครัวเรือน หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับเชิงพาณิชย์ได้


รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ผลงาน "Care Share Team สุขภาพสู่ชุมชน" ทีม CMVC Healthy Plus จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่พัฒนากระบวนการทำงานเพื่อบริการสังคมโดยเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน


รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 มี 2 ผลงาน ที่ได้คะแนนเท่ากันคือ "เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำพลังงานแสงอาทิตย์" ทีมนักประดิษฐ์ วก.ไชยา จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา และ "อุปกรณ์ช่วยผู้สูงอายุฝึกขึ้นบันได" ทีม EP SKTC จากวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพื่อช่วยพยุงตัวผู้สูงอายุ


ต่อยอดผลงาน นวัตกรรมสุขภาพ ปี 2  thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่การประกวดเพื่อให้ได้ชิ้นงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แต่มุ่งหวังสร้างเมล็ดพันธุ์นักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เกิดขึ้นทั้งลูกศิษย์และครูซึ่งเป็นกำลังคนรุ่นใหม่ที่สำคัญของประเทศ เพื่อบ่มเพาะแนวคิดของการเป็นนักนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อต่อยอดให้ผลงานนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพถูกนำไป ใช้งาน และขยายผลต่อได้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย

Shares:
QR Code :
QR Code