ติดอาวุธทางปัญญาผ่านกิจกรรมทางกาย สนุกได้ความรู้

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ภาพประกอบจากไทยรัฐออนไลน์


ติดอาวุธทางปัญญาผ่านกิจกรรมทางกาย สนุกได้ความรู้ thaihealth


รัฐสภาจัดกิจกรรม "สร้างทักษะการเรียนรู้คู่การสร้างเสริมสุขภาพ" นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตดุสิต ผ่านกิจกรรมสนุกมากมาย เสริมทักษะเด็กเรื่องประชาธิปไตย การกล้าแสดงออก สุขภาพ


เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมนำชมรัฐสภา "สร้างทักษะการเรียนรู้คู่การสร้างเสริมสุขภาพ" ให้กับน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในเขตดุสิต จำนวน 400 คน ประกอบด้วย โรงเรียนพันธะวัฒนา, โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม, โรงเรียนราชวัตรวิทยา, โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดโดยกลุ่มงานสารนิเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับโครงการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีเพื่อการสื่อสารสู่นโยบายสาธารณะ ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 2 ครั้ง และเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 2 ครั้ง โดย นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม


ติดอาวุธทางปัญญาผ่านกิจกรรมทางกาย สนุกได้ความรู้ thaihealth


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การให้ความรู้เสริมทักษะในเรื่องของประชาธิปไตย และนำชมห้องประชุมรัฐสภาแห่งใหม่ผ่านวิดีโอ จากนั้นแบ่งกลุ่มเล่นเกมทายที่นั่งทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตลอดจนสื่อมวลชนและประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมสภา กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลเป็นกล่องข้าว และขวดน้ำเพื่อสุขภาพจาก สสส. ซึ่งก่อนเริ่มเกมน้อง ๆ ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและออกมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก มีการเคลื่อนไหวทางกาย ซึ่งเด็กจะได้ทั้งทักษะความรู้และสุขภาพที่ดี พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้านทุกคน

Shares:
QR Code :
QR Code