ติดตามตรวจสนามเทนนิส สร้างมาตรการจัดแข่งขัน

ที่มา : ไทยรัฐ


ติดตามตรวจสนามเทนนิส สร้างมาตรการจัดแข่งขัน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แย้มตอนนี้อยู่ในช่วงระหว่างการร่วมมือกับกระทรวงกีฬา เพื่อจัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมหากเปิดให้มีการจัดการแข่งขัน


แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย   พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจการหรือสถานประกอบการเทนนิสที่สมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี นายกิตติน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมให้การต้อนรับ


ขณะที่นายไทยทนุ วรรณสุขเลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานว่า สมาคมกีฬาเทนนิสฯมีมาตรการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแยกมาตรการเป็น 3 ส่วนสำหรับผู้ให้บริการ(เจ้าของสนามเทนนิส) ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ซึ่งมาตรการที่กำหนดขึ้นยึดหลักตามมาตรการของศบค. และมาตรการของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ITF) ซึ่งถือเป็นแนวทางหลักที่บุคลากรเทนนิสในประเทศไทยนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม นอกจากนั้นสมาคมฯยังได้จัดทำข้อเสนอพร้อมมาตรการจัดการแข่งขันเทนนิสในระบบปิดที่ไม่มีผู้ชม เพื่อให้การแข่งขันเทนนิสเกิดขึ้นได้โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานักกีฬาและเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับบุคลากรกีฬาเทนนิสต่อไป


แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวว่า "ศบค. ได้ออกมาตรการหลักซึ่งมีอยู่ 5 มาตรการ ที่จะใช้กับทุกประเภทและมาตรการเสริมซึ่งออกเพิ่มขึ้นสำหรับความเหมาะสม ในแต่ละกิจกรรมการนำมาตรการที่ออกแล้วมาทำงานร่วมกันกับผู้ปฏิบัติทุกท่านเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งกรมอนามัยได้ลงมาตรวจว่าแนวทางปฏิบัติใดที่สามารถทำได้หรือไม่ ซึ่งขณะนี้การควบคุมและป้องกันโรคยังต้องคงมาตรการไว้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยจะดีขึ้นเป็นลำดับ


สำหรับในด้านกีฬาและท่องเที่ยวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ในขณะนี้ได้มีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำแนวทางในการนำเสนอเชิงนโยบายสำหรับกีฬาอีกหลายประเภทว่ากีฬาประเภทใดที่เหมาะสมและควรได้รับการผ่อนปรนเพิ่มมากขึ้น ส่วนสมาคมฯที่ได้รับการผ่อนปรนนำหน้าไปก่อนก็สามารถนำมาเป็นแนวทางให้กับกีฬาอื่นๆได้ในหลายหัวข้อ


และในส่วนของการจัดการแข่งขันนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับกีฬาในเรื่องของการพัฒนา ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในระหว่างการจัดทำมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าเปิดให้มีการแข่งขันการดำเนินการตามมาตรการและการจัดการด้านต่างๆ เช่น จำนวนคนที่เข้ามาแออัดในพื้นที่จะดำเนินการอย่างไร เป็นต้น เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้และขอขอบคุณสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ที่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นตัวกลางในการเยี่ยมเสริมพลังครั้งนี้"

Shares:
QR Code :
QR Code