ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้

รายการ      แผ่นดินไท

ตอนที่ 27  พลเมืองในโลกที่ถูกลืมออกอากาศ   

                  วันพุธที่ 12,19  พฤศจิกายน  2551

 

 

ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้

            เมื่อการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจ คือดัชนีชี้วัด ความเจริญของประเทศ ประชาชนจึงถูกไล่ต้อน เข้าสู่ดินแดนแห่งการไล่ล่าอาณานิคมของโลกทุนนิยมเสรี ตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมต่างจังหวัดกระทั่งตึกสูงระฟ้าในเมืองหลวง ต่างคือเครื่องมือและดอกผลของทุนนิยมเสรี แต่ภายใต้ตึกสูงระฟ้านั้น ยังมีกลุ่มคนที่สังคมผลักดัน ยัดเยียด ให้พวกเขาไปอยู่ชายขอบของความเจริญ ไม่ต่างจากพลเมืองชั้นสองที่ขาดการเหลียวแลและให้โอกาสในด้านต่างๆอย่างจริงจัง เสมือนเป็นโลกอีกใบ ที่ทับซ้อนอยู่กับโลกของคนส่วนใหญ่ แต่โลกใบนี้กลับถูกขีดคั่นกั้นไว้เฉพาะคนด้อยโอกาสอย่างผู้พิการและคนชราเท่านั้น

 

            แผ่นดินไท ตอน พลเมืองในโลกที่ถูกลืม พุธที่ 12 , 19  พฤศจิกายน 2551 จะพาท่านผู้ชมร่วมสำรวจและเรียนรู้คนด้อยโอกาส ทั้งผู้พิการและคนชรา ตั้งแต่ต้นธารของปัญหาและทางออกที่ทุกคนในชาติ มีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อสร้างพื้นที่ทางสังคม ด้วยการให้โอกาสและอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ รวมถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ อย่างเท่าเทียมในโลกใบเดียวกัน เริ่มต้นจากการฉายภาพให้เห็นถึงปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสทางสังคมและไร้คนให้ความช่วยเหลือเยียวยาผ่านสองตายายตาบอดจากอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ต่อสู้ชีวิตภายใต้โลกมืดด้วยการเหลาไม้ปิ้งไก่และงมหอยขมขายมากว่า 40 ปี

 

            ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาถึงแม้ไม่มีลูกหลานหรือหน่วยงานใดหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือก็ตาม รวมถึงผู้พิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกคนหนึ่งอย่างพี่พิเชษฐ์ จากอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ชีวิต 7 ปีที่ผ่านมา ต้องอยู่บนเตียงนอนเคลื่อนไหวได้แต่เพียงหัวกับแขน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

            ซึ่งตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ก็ยังไร้ซึ่งการเหลียวแลจากสังคม จากชีวิตจริงที่โลกลืมของสองตายายและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอย่างพี่พิเชษฐ์แล้ว หญิงผู้พิการทางการได้ยินอย่างครูต้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เธอกำลังปลุกเด็กๆที่หูหนวกภายในหมู่บ้านให้ได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างไม่แปลกแยก

 

ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้

            จากการพยายามสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆภายในหมู่บ้านของครูผู้พิการทางการได้ยินผู้นี้ แผ่นดินไทยังฉายภาพให้เห็นในระดับสังคมโดยนำเสนอองค์กรที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้ศึกษาเล่าเรียนในสายอาชีวะ อย่างอาชีวะพระมหาไถ่ ที่ผลิตนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวออกสู่ตลาดแรงงานด้วยศักยภาพที่ทัดเทียมกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งพิสูจน์ได้จาก โสภณ หนึ่งในดอกผลจากอาชีวะพระมหาไถ่ ผู้ที่มีหลักคิดและการทำงานเพื่อปลุก กระตุ้น คนพิการให้ออกมาสู่สังคมด้วยความกล้าหาญ ไม่ขลาดกลัว ไม่ปิดกั้นตนเอง เพื่อใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไป ผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อคนพิการที่เขาทำอยู่

 

              รวมถึงครูไก่ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผู้พิการทางสายตาผู้อุทิศชีวิตและจิตวิญญาณสอนหนังสือให้กับนักศึกษา เพื่อหวังออกไปให้การศึกษาช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ รวมถึงผู้สูงอายุอย่างป้าวันดี อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยจิตอาสา ถึงแม้จะอยู่ในวัยชราแต่ก็ทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมากว่า 40 ปี รวมถึงองค์กรทางธุรกิจและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้นแบบที่ดำเนินงานเพื่อผู้พิการและคนชราอย่างต่อเนื่อง กระทั่งได้รับการยกย่องระดับประเทศ 

 

             ร่วมติดตามชม รายการแผ่นดินไท ตอน พลเมืองในโลกที่ถูกลืม ในวันพุธที่ 12 , 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา 20.20 น. ทางทีวีไทย ทีวีสาธารณะ

 ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้

ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้

 

 

 

 

 

 

 

  

ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้ติดตามชมรายการแผ่นดินไท ตอน”พลเมืองในโลกที่ถูกลืม” 19 พ.ย.นี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

update 17-11-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ