ตำบลสายพันธุ์ใหม่ วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


ำบลสายพันธุ์ใหม่ วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


สสส. ย้ำตำบลสายพันธุ์ใหม่ ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นำ “ข้อมูลชุมชน” วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ตั้งด่านชุมชนในถนนรอง สกัดจุดเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ใช้กลไก “ด่านครอบครัว” ดึงกลุ่มเสี่ยง เมา-ซิ่งอยู่บ้าน ชี้มาตรการได้ผลช่วยอุบัติเหตุเบาบาง


ำบลสายพันธุ์ใหม่ วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมไปถึงวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก สสส. ได้เน้นย้ำไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 3,000 ตำบล นำข้อมูลจากระบบข้อมูลตำบล (TCNAP) และการวิจัยชุมชน (RECAP) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในชุมชนตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ หรือการระบาดของโควิด-19  โดยนำข้อมูลของตำบลวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อวางแผนหาแนวทางมาตรการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น โดยชุมชนต้องทราบจุดเสี่ยงในถนนรอง หรือถนนหมู่บ้าน ตั้งด่านชุมชน เฝ้าระวังตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น มีประวัติดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ ผู้ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือไม่สวมหมวกนิรภัย ที่ผ่านมาตำบลสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ ทำงานผสานความร่วมมือ 4 องค์กรหลัก ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรรัฐและภาคประชาชน ทำให้สถานการณ์อุบัติเหตุในพื้นที่ของตำบลเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ค่อนข้างเบาบาง บางพื้นที่ก็ไม่เกิดอุบัติเหตุเลย 


ำบลสายพันธุ์ใหม่ วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 thaihealth

 


“สิ่งหนึ่งที่ท้องถิ่นต้องทำให้ได้ คือต้องรู้ใครเสี่ยง หรือต้องหากลุ่มเสี่ยงให้ได้ เช่น กลุ่มที่กินเหล้าเป็นประจำ กลุ่มวัยรุ่นที่จับกลุ่มขับรถเร็ว เมื่อหาพบก็ต้องรีบสกัดหรือให้เขาระมัดระวังตัว หรือใช้กลไกครอบครัวให้เขาอยู่แต่ในบ้าน ไม่ต้องออกไปเสี่ยงตามท้องถนน” นางสาวดวงพร กล่าว 


ำบลสายพันธุ์ใหม่ วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


นายประเสริฐ ไชยสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.มะเกลือใหม่ กล่าวว่า หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ คือต้องลดอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ จึงจัดทำ “โครงการถนนสีขาว” เพื่อลดอุบัติเหตุ โดย อบต.ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เตือนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอับ หรือทางโค้ง จัดทำป้ายสัญญาณ หรือสัญลักษณ์จราจรขึ้นมาใหม่ให้เด่นชัด จัดตั้งด่านชุมชน ตรวจตราดูแลผู้ขับขี่ โดยร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอสูงเนินจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรให้แก่อาสาสมัครที่เข้ามาดูแลโครงการถนนสีขาว นอกจากนี้ มีการให้ความรู้แก่นักบิดวัยรุ่น-ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่น 13-16 ปี ที่มีความคึกคะนอง ทางอบต.เข้าไปรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสในพื้นที่เพื่อลดการสูญเสีย พร้อมกับนำบุคคลเลิกเหล้าต้นแบบร่วมรณรงค์ด้วย 


ำบลสายพันธุ์ใหม่ วางแผนรับมือสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 thaihealth


ด้าน นายศรีสมรักษ์ ผ่องแผ้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร กล่าวว่า มาตรการสำคัญที่ได้ผลอย่างมาก คือการจัดตั้งด่านครอบครัว โดยให้แต่ละครอบครัวช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานภายในบ้าน ถ้าพบว่าบุตรหลานมีการดื่มแอลกอฮอล์ให้ดูแลไม่ให้ขับขี่ยานพาหนะออกนอกบ้าน ซึ่งด่านครอบครัวนี้จัดว่าเป็นด่านที่สำคัญที่สุดด่านแรกที่ช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่ยานพาหนะออกไปบนท้องถนนจนเกิดอุบัติเหตุ

Shares:
QR Code :
QR Code