ตำบลขับขี่ปลอดภัย อบต.ทรายขาว

คนพาลไม่ทิ้งกัน

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2566 ที่ อบต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและเครือข่าย 9 แห่ง ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตำบลขับขี่ปลอดภัย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2 และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส. กล่าวว่า อบต.ทรายขาว เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวใน จ.เชียงราย มียานพาหนะสัญจรจำนวนมาก พบปัญหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด มีจุดเสี่ยง จุดอันตราย สสส.ได้สนับสนุนการจัดการความปลอดภัยทางถนน อาทิ การสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีโครงสร้างการจัดการความปลอดภัยทางถนนที่เข้มแข็ง ปรับถนน ภูมิทัศน์ จุดเสี่ยง จุดอันตราย ติดตั้งป้ายเตือน ติดตั้งสัญลักษณ์จราจร ตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่ มีการสำรวจพื้นที่หมู่บ้าน ทั้งถนน ไฟฟ้า ข้อมูลต่าง ๆ นำมาประกอบการพัฒนา และแก้ไขจุดเสี่ยง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=328555

Shares:
QR Code :
QR Code