ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10

กลุ่มสิทธิผล “we care” ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อทะเล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10 ที่เกาะไหง ทะเลตรัง

ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10

โครงการเยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10 จัดขึ้นอยู่ภายใต้สโลแกน “ช่วยโลก ช่วยเรา” ถือเป็นปีที่ 3 ที่กลุ่มสิทธิผล วีแคร์ และ สสส. ตั้งใจสานต่อโครงการให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อสร้างกลุ่มผู้นำที่จะมาทำหน้าที่เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ท้องทะเล และระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป

  เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน พร้อมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลไทยผ่านกิจกรรมอบรมดำน้ำ ถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10  ตามรอย เยาวชนสัมผัสชีวิตใต้ท้องทะเลไทย รุ่นที่ 10

การคัดเลือกใช้วิธีให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 13-20 ปี ส่งผลงานประกวดเรียงความ ความยาว 1 หน้ากระดาษ a4 หัวข้อ “โลกร้อน ทะเลล้า” ซึ่งปีนี้มีน้องๆ ให้ความสนใจกว่า 250 คน จากนั้นให้เยาวชน 30 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความ สอบสัมภาษณ์ สามารถว่ายน้ำได้อย่างดี และผู้ปกครองเห็นชอบ มาฝึกอบรมดำน้ำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกาะไหง ทะเลตรัง ค่ายเยาวชนทัศนศึกษาครั้งนี้ ใช้ระยะเวลารวม 7 วัน 

ตลอดระยะเวลา 7 วัน น้องๆ เรียนรู้การดำน้ำลึกแบบสกูบ้า ตามมาตรฐาน padi หลักสูตร padi open water diver course และศึกษาธรรมชาติของโลกใต้น้ำ รู้จักปลาต่างๆ ที่น่าสนใจ เรียนรู้ระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหาร และผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการถูกทำลายของระบบนิเวศใต้น้ำ การเรียนรู้ทั้งหมดจะปลูกฝังความรักและหวงแหนท้องทะเลไทย มิให้ถูกทำลายไปมากกว่านี้

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ