ตามรอยลายสือไทย สุโขทัยโมเดล

ที่มา : มติชนสุดสัปดาห์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี


ตามรอยลายสือไทย สุโขทัยโมเดล  thaihealth


ลายสือไทยใครก็รู้สื่อคู่ชาติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จารึกไว้เป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้จนปัจจุบัน


สมาคมลายสือไทยได้รักษาโดยเล็งเห็นคุณค่ามหาศาลจึงส่งเสริมเผยแพร่มานานวันสมบัติครั้งบรรพกาลไม่สูญไป เครือข่ายครูรางวัลทรงคุณค่าองค์สมเด็จเจ้าฟ้าทรงตั้งไว้ จัดกิจกรรมนำสุขด้วยลายสือไทย ให้รู้ว่าสุโขทัยเมืองร่มเย็น ครูอาวุโส พิธีกรอาสาสมัครหลังเกษียณร่ายบทกลอนที่เตรียมสคริปต์ลายมือเขียนมาอย่างดีจบลง การแสดงของชมรมดนตรีไทยประจำโรงเรียน เริ่มขึ้นโดยนักเรียนและครู


ชุดแรก รำไทย ชุดต่อมา ร่ายสักวายกยอพ่อขุนราม ตามด้วยเดี่ยวระนาดเอก ของนักเรียนผู้ชนะเลิศรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมความสามารถทางดนตรีและศิลปะ ระดับ ม.3 หมาดๆ จากเวทีการแข่งขันที่พัทยา มือระนาดสมาธิแน่วนิ่ง ใจจดอยู่บนรางไม้ กับปลายนิ้วที่พรมไปบนราง สะกดทุกคนให้นิ่งเงียบกับเสียงรัวตามจังหวะ สมาธิดีขนาดนี้จะเป็นผลดีต่อการเรียนของเด็กน้อยแค่ไหน ผมนึกในใจระหว่างรอพิธีการจะเริ่มต้น เสียงปรบมือดังก้องห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) อ.เมือง จ.สุโขทัย เมื่อเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2559


ตามรอยลายสือไทย สุโขทัยโมเดล  thaihealth


คุณปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานงานวันนั้นเดินทางมาตั้งแต่เช้า รอฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกสุขภาวะดีมีสุขตามรอยลายสือไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย ดร.ปรีชา แก้วกอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล อย่างใจจดใจจ่อด้วยความชื่นชม


ครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ผอ.เขตประถมศึกษา ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศมนตรี อัยการประจำจังหวัด ฯลฯ มากันคึกคัก พวกเขารวมตัวกันในนามสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย มาเกือบยี่สิบปี พากันมาร่วมกิจกรรมตามโครงการเป็นครั้งที่สาม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เคยพลาด มาเป็นกำลังใจทุกครั้งตั้งแต่หนแรก


ครั้งนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกันสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะโดยเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นกำลังหลัก เปิดเวทีพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์ ครูผู้เชี่ยวชาญลายสือไทย และปราชญ์ท้องถิ่น มาเล่าขานสิ่งที่พบ ศึกษาค้นคว้า ถ่ายทอดประสบการณ์และสิ่งที่พวกเขาร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพ ประสานการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีให้ดำรงเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นลูกหลาน เหลนสืบไปให้นานเท่านาน การจัดการศึกษาเพื่อชีวิต เพื่อความเจริญงอกงามทางปัญญา ส่งเสริมสุขภาวะพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพจิต สุขภาพกายโดยมีศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นสื่อกลางการเรียนรู้


ตามรอยลายสือไทย สุโขทัยโมเดล  thaihealth


โรงเรียนและสมาคมลายสือไทย จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักศิลาจารึกลายสือไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะมาแล้ว 2 รุ่นให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนหรือปฏิบัติหน้าที่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก


"การที่โรงเรียน เครือข่ายครูรางวัลเจ้าฟ้าฯ สมาคมลายสือไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ จัดการเผยแพร่ความรู้ ทำให้ผมมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมดีๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่เฉพาะจังหวัดสุโขทัยของเราเท่านั้น แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยรวมด้วย เป็นนวัตกรรมที่น่าชื่นชม เห็นความตั้งใจ การมีสุขภาวะดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ นักเรียน ครูมีส่วนร่วมกิจกรรม ผมต้องหาเวลามาร่วมให้ได้ รายการอื่นมอบให้รองผู้ว่าฯ ไปแทน"


"ขณะนี้รัฐบาลมอบให้ทุกจังหวัด กลุ่มจังหวัดช่วยกันคิดและเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด นอกจากด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้าการลงทุนแล้ว ด้านสังคมเราควรทำอะไร มรดกโลกสุโขทัยได้มาเพราะลายสือไทย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ทำให้เรามีสุภาวะดีได้อย่างไร เป็นเครื่องยืนยันว่าเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามมาแต่โบราณ"


"สุดท้ายแล้วไม่ว่าการพัฒนาด้านใดก็ตามไปจบที่ความสุขของคน ความยั่งยืนอยู่ตรงไหน การศึกษาลายสือไทยจากหลักศิลาจารึกตอบโจทย์ได้ พวกเราอยากทำโครงการอะไรในกลุ่ม 5 จังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ถอดบทเรียนโครงการที่ทำ ขยายผลจากองค์ความรู้ไปสู่จังหวัดข้างเคียง ร่วมกันคิดเสนอมา" ผู้ว่าฯ ปิติ ฝากการบ้านไว้ด้วยความปีติ ก่อนขอตัวไปปฏิบัติภารกิจต่อ


มอบเวทีให้เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นักการศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ในฐานะศึกษาธิการจังหวัด เลขานุการกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย เปิดวงสนทนาแลกเปลี่ยน


เริ่มตั้งแต่ คุณครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับครูขวัญศิษย์ ผู้หลงใหลในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงลึก ถอดความ ดึงสาระจากศิลาจารึกออกมาด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความรักในความรู้ จนได้ชื่อเป็นครูเชี่ยวชาญลายสือไทย ไม่เพียงเท่านั้น เธอยังเชิญชวนเพื่อนครู และผู้สนใจทั่วไป มาร่วมอิ่มเอมในความสุขที่เกิดจากการศึกษาลายสือไทยจากหลักศิลาร่วมกัน เป็นการเรียนรู้จากการลงมือทำ ก้าวข้ามความขัดแย้งข้อถกเถียงทางประวัติศาสตร์โบราณคดี


ครูผู้เชี่ยวชาญลายสือไทย เธอเป็นใคร เธอทำอะไร และสมาคมลายสือไทย จังหวัดสุโขทัย มีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้ ต้องติดตาม

Shares:
QR Code :
QR Code