ตั้งเป้าลดท้องวัยรุ่นใน10ปี

          ตั้งเป้าแผนระยะ 10 ปี แก้ปัญหาท้องในวัยรุ่นให้ได้ถึงร้อยละ 40-50 โดยเร่งแก้ไขเรื่องการสื่อสารในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และเด็ก


/data/content/26881/cms/e_bcdgntvy1567.jpg


          นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าที่ประชุมได้รายงานเรื่องการป้องกันผล กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน กรณีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่าประเทศไทยใน 10 ปีมานี้มีปัญหามาก อย่างข้อมูลกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศ ที่รายงานข้อมูลปี 2555 พบว่ามีเด็กเกิดใหม่จากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี วันละ 355 คน เป็นการท้องโดยไม่ตั้งใจถึง 1 ใน 3 หรือประมาณ 118 คน และเป็นการท้องซ้ำ 42 คน ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดจากปลายสาเหตุผสมกัน อาทิ สภาพเศรษฐกิจ วัยรุ่นต่างชาติเข้ามาทำงาน


          นายยงยุทธกล่าวว่า คณะกรรมการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจการทำงานแก้ปัญหาตั้งครรภ์วัยรุ่นทั่วโลก ดูว่าเขาแก้ปัญหากันอย่างไร ก็มาพบที่ประเทศอังกฤษที่เคยมีปัญหาเช่นนี้ ซึ่งเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ และลดปัญหาได้ถึงร้อยละ 40 ในเวลาไม่กี่ปี ขณะที่สหรัฐอเมริกาก็กำลังแก้ปัญหาอยู่ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบว่า ปัญหานี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัว โดยจากนี้อาจต้องเพิ่มเรื่องการสื่อสารในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และเด็ก เพราะบางครั้งพ่อแม่อาจไม่มีเวลาให้เด็ก ไม่สามารถให้คำแนะนำได้ หรืออาจแนะนำไม่ถูกต้อง บางครอบครัวอาจถึงขั้นทะเลาะกับเด็ก ตรงนี้ถือเป็นเรื่องต้องแก้ไข


          นายยงยุทธกล่าวว่า รวมถึงเรื่องเพศศึกษาซึ่งอดีตเรามักมองว่าเรื่องนี้ไม่ควรนำมาพูดมากนัก แต่ปัจจุบันเรื่องนี้ยอมรับมากขึ้นและมองว่าเพศศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้เด็กเข้าใจ ว่าเป็นเรื่องของการเจริญพันธุ์ และการให้คำแนะนำด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องมีเครื่องมือในการป้องกันและคุมกำเนิด ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญ หากเราทำได้อย่างดี ก็คิดว่าจะสามารถลดปัญหาได้ไม่แพ้ประเทศอังกฤษ ฉะนั้น จึงตั้งเป้าแผนระยะ 10 ปี จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ถึงร้อยละ 40-50 ฉะนั้น ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมกัน โดยเฉพาะระดับท้องถิ่นที่เป็นกลไกสำคัญ


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code