ตั้งเป้าคนไทยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเป็น 50% ในปี 64

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ตั้งเป้าคนไทยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเป้น 50% ในปี 64 thaihealth


สสส. ชวนวัยทำงานกินผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน ชี้! สร้างสุขภาพได้จริงหลังกินต่อเนื่อง 21 วัน ตั้งเป้าคนไทยกินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจาก 25.9% เป็น 50% ในปี 64


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนโครงการพัฒนากลุ่มผู้บริโภคบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพในสำนักงาน จัดกิจกรรม “กินผัก สร้างสุข ปี 2” หวังคนทำงานเปลี่ยนชีวิตใหม่ด้วยการกินผักผลไม้ พร้อมกิจกรรม Veggie’s Talk โดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ ผู้แทนสำนักงานต้นแบบ และผู้แทนกลุ่ม Veggies Lovers บอกเล่าประสบการณ์ทดลองรับประทานผักผลไม้ต่อเนื่อง 21 วัน


ตั้งเป้าคนไทยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเป้น 50% ในปี 64 thaihealth


ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า สสส. อยากเห็นคนไทยไร้โรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคไต ที่กำลังเป็นปัญหาสุขภาพระดับชาติที่ต้องการการแก้ไข จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่า การบริโภคผักผลไม้ 400 กรัมต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. จึงดำเนินการสร้างค่านิยมในการบริโภคผักผลไม้ ควบคู่ไปกับกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ให้มีการบริโภคผักและผลไม้ได้อย่างเพียงพอ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคผักและผลไม้ พร้อมตั้งเป้าให้คนไทยหันมากินผักและผลไม้เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 25.9 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2564


ตั้งเป้าคนไทยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเป้น 50% ในปี 64 thaihealth


นางสาวจันทร์จิดา งามอุไรรัตน์ หัวหน้าโครงการพัฒนากลุ่มผู้บริโภคบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพในสำนักงาน สสส. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2560 โครงการฯ ได้เข้าไปสนับสนุนองค์กรต้นแบบทั้งภาครัฐและเอกชน 10 แห่ง อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และสาธิตการทำเมนูอาหารจากผักและผลไม้ พร้อมทั้งสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมการกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัมต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลา 21 วัน จนได้ผู้ที่รับประทานผักและผลไม้อย่างสม่ำเสมอรวมทั้งหมดจำนวน 143 ราย โดยทุกคนต้องถอดบทเรียนร่วมกันหลังเข้าร่วมกิจกรรมและการรับประทานผักและผลไม้ในแต่ละมื้อว่าเป็นอย่างไร ซึ่งทุกคนมีสุขภาพดีขึ้น เช่น ระบบขับถ่าย ผิวพรรณ เป็นต้น รวมไปถึงยังมีองค์ความรู้ในการช่วยให้คนรอบตัวปรับพฤติกรรมในการบริโภคผักผลไม้อีกด้วย ต้องขอบคุณทาง สสส. ที่ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ในวันนี้


ตั้งเป้าคนไทยกินผักผลไม้เพิ่มขึ้นเป้น 50% ในปี 64 thaihealth


ด้าน นางสาวสุดคนึง ตันวัฒนเสรี หนึ่งในกลุ่ม Veggies Lovers ที่เข้าร่วมโครงการ ได้เล่าถึงประสบการณ์ และผลลัพธ์ ให้ฟังว่า หลังจากการเข้าร่วมโครงการ 21 วัน มหัศจรรย์ผักผลไม้ มีสิ่งดีๆ ในเรื่องสุขภาพเกิดขึ้นหลายอย่างที่ชัดเจน ระบบขับถ่ายที่ตรงเวลาอาการท้องผูกที่เคยเป็นได้หายไป ร่ายกายแข็งแรงขึ้นรู้สึกได้จากไข้หวัดที่มักจะเป็นบ่อยๆ เวลาอากาศเปลี่ยน ซึ่งการกินผักผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ไม่ยากเลยค่ะ เมื่อจบโครงการก็ยังคงกินผักผลไม้ต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัย รับประทานผักมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น เปลี่ยนมาทำอาหารกินเองทุกเช้า ซึ่งโครงการให้ส่งรูปอาหารที่รับประทานเข้าไปในกรุ๊ปไลน์ทุกมื้อทุกวัน ในกลุ่มที่เห็นอาหารก็เกิดแรงบันดาลใจ อยากทำอาหารกินเองบ้าง หาเมนูผักกินมากขึ้นตาม ได้บอกเล่าถึงประโยชน์ของการกินผักผลไม้และชวนให้คนรอบข้างหันมากินผักผลไม้ในทุกๆ วัน เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เรารัก

Shares:
QR Code :
QR Code