ตั้งสมาคมนักเขียนบทละครฯ สร้างบทสร้างสรรค์

ที่มา : MGR Online

ภาพโดย สสส.


ตั้งสมาคมนักเขียนบทละครฯ สร้างบทสร้างสรรค์ thaihealth


ทัพนักเขียนบทชื่อดัง จับมือ สสส. ตั้ง “สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์” หลังพบเยาวชนเลียนแบบละคร 78% หวังใช้พลังนักสื่อสารขับเคลื่อนสังคมวิถีชีวิตสุขภาวะ


เมื่อวันที่26 เม.ย. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแถลงข่าว “การก่อตั้งสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์” เพื่อให้เกิดวิถีการทำงานร่วมกันในการสร้างสังคมสุขภาวะ พร้อมเสวนา ในหัวข้อมิติด้านสื่อเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมสุขภาวะ โดยมีนายนิพนธ์ ผิวเณร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายละคร สถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 พร้อมด้วยนายนิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล ผู้ผลิตละคร บริษัท มาสเตอร์วัน จำกัด นายยิ่งยศ ปัญญา นักเขียนบทละครโทรทัศน์ อาทิ กรงกรรม และนางสาวอคัมย์สิริ สุวรรณศุข ดารานักแสดง เข้าร่วม


ตั้งสมาคมนักเขียนบทละครฯ สร้างบทสร้างสรรค์ thaihealth


นางสาวศัลยา สุขะนิวัตติ์ นายกสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์ กล่าวว่า ละครโทรทัศน์ถือเป็นสื่อสารมวลชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแขนงหนึ่ง นอกจากหน้าที่ให้ความบันเทิงแก่คนดูละครโทรทัศน์ ยังทำหน้าที่สะท้อนภาพความจริงรวมทั้งสะท้อนแง่มุมของสังคมในหลากหลายมิติ นักเขียนบทละครโทรทัศน์จึงตระหนักถึงความสำคัญของละครโทรทัศน์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้เอื้อต่อสุขภาวะ


“การจัดตั้งสมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์เป็นการพัฒนางานวิชาชีพเพื่อทำหน้าที่สื่อสารมวลชนให้ดีและเหมาะสมในฐานะนักสื่อสารสุขภาวะที่เป็นหนึ่งพลังขับเคลื่อนสู่สังคมวิถีชีวิตสุขภาวะ โดยปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์กว่า 100 คน โดยมุ่งหวังว่าการตั้งสมาคมฯจะได้ร่วมงานกับ สสส. และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเผยแพร่องค์ความรู้และเพื่อการพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์รุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจในบทบาท คุณค่า ที่มีต่อสังคมในฐานะนักสื่อสารสุขภาวะ อันนำไปสู่บทละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาถูกต้องเหมาะสมสร้างสรรค์ต่อไป” นางสาวศัลยา กล่าว


ตั้งสมาคมนักเขียนบทละครฯ สร้างบทสร้างสรรค์ thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัญหาด้านสื่อมีอิทธิพลต่อคนทุกกลุ่มวัยโดยผลสำรวจนิด้าโพล เรื่อง“พฤติกรรมการเลียนแบบจากการดูละคร/ภาพยนตร์” ปี 2559 พบว่า ร้อยละ 78.74 ได้รับอิทธิพลมาจากละคร ในขณะที่เด็กเยาวชนมีโอกาสในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น การดูละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ ผ่านมือถือและช่องทางที่หลากหลาย กลับพบว่า เนื้อหาในละครยังมีความรุนแรง เนื้อเรื่องไม่สร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลผิดพลาด และใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม


ตั้งสมาคมนักเขียนบทละครฯ สร้างบทสร้างสรรค์ thaihealth


"ที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนให้ประชาชนเป็นผู้ใช้และผู้สร้างสรรค์สื่อ ที่มีความเท่าทันสื่อและรอบรู้ทางสุขภาพ เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศสื่อที่ดี โดยมีผู้ผลิตสื่อที่มีจิตสำนึกมีมาตรฐานทางวิชาชีพและเนื้อหาสื่อที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างสังคมสุขภาวะ สสส.จึงประสานความร่วมมือกับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ซึ่งถือเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมได้ เพราะละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชม สามารถสอดแทรกแนวคิดเชิงบวกแฝงเข้าไปกับความบันเทิง ช่วยสร้างการเรียนรู้ ชี้นำความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม ที่เหมาะสมของพลเมืองในสังคมได้" ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code