ตั้งศูนย์ประสานงานรับมือน้ำท่วมกรุง

ปภ.เฝ้าระวังน้ำท่วมกรุง-ปริมณฑล ตั้งศูนย์ประสานช่วยเหลือปชช. พร้อมร่วมมือทหาร-ตำรวจ-นักเรียนอาชีวะ เกาะติดรถเสียขวางจราจร


ปภ.ตั้งศูนย์ประสานงานรับมือน้ำท่วมกรุง thaihealth

แฟ้มภาพ


นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 8 จังหวัด ได้แก่ ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี อุบลราชธานี กำแพงเพชร ปทุมธานี นครสวรรค์ และพิจิตร รวม 17 อำเภอ ซึ่งสถานการณ์โดยรวม ทั้ง 8 จังหวัด ไม่มีฝนตกแล้ว และระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้ว


ส่วนสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น พบว่าคลองส่วนใหญ่ มีระดับน้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง หากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นผิวการจราจรและบริเวณจุดอ่อนในพื้นที่ต่างๆ รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กทม. วางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขัง โดย ปภ. ได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้ว


นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ข้อมูลการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน เพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับ กทม.อย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีฝนตกหนักและมีรถเสียจอดกีดขวางเส้นทางจราจรนั้น ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหาร ตำรวจ (บก.02) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล.


 


 


ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


 

Shares:
QR Code :
QR Code