ตั้งตู้พระทำนำสุข ปลูกผักสวนครัว บรรเทาทุกข์โควิด

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ตั้งตู้พระทำนำสุข ปลูกผักสวนครัว บรรเทาทุกข์โควิด thaihealth


แฟ้มภาพ


ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น แต่ความช่วยเหลือยังคงจะต้องมีอยู่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาเถรสมาคม เตรียมตั้งตู้พระทำนำสุข และปลูกผักสวนครัว ภายในบริเวณวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด-19


นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่วัดสุทัศนเทพวราราม พร้อมทั้งร่วมกับพระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) เจ้าอาวาส แจกข้าวกล่อง และน้ำดื่ม ให้ตัวแทนชุมชนในเขตพระนคร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่ละชุมชนต่อไป


ทั้งนี้ นายณรงค์ กล่าวว่า รูปแบบโรงทานของวัดสุทัศน์ จะเป็นในลักษณะให้ผู้แทนแต่ละชุมชนมารับแจกอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในชุมชน แทนการที่จะให้ชาวบ้านมาต่อแถวรับแจกอาหารภายในวัด ซึ่งถือเป็นอีกแนวทาง เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด


นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น รัฐบาลมีมาตรการผ่อนปรนในหลายกิจการ ทำให้ประชาชนเริ่มออกมาประกอบอาชีพได้ ดังนั้นทาง พศ. จึงนำเข้าหารือ มหาเถรสมาคม (มส.) และมีมติว่า จะปรับเปลี่ยนโครงการโรงทานฯ เป็น 1.ตู้พระทำ นำสุข และ 2.สวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


โดยตู้พระทำฯ จะเป็นลักษณะเดียวกับตู้ปันสุข แต่จะให้ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัด ส่วนสวนครัว นำสุขฯ สำหรับวัดที่มีพื้นที่ให้ประชาชนปลูกผักสวนครัว โดยวัดเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้ประชาชน มีผักไว้รับประทานเอง หากมีจำนวนมากก็ให้นำไปใส่ในตู้พระทำฯ หรือนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ